Aktualizácia o 19:01: Rádio Viva chce naďalej vysielať, hoci držiteľovi licencie, akciovke Rádio Viva sa v sobotu končí licencia. Stanica sa v rámci správ ako prvej udalosti venuje vlastnej kauze. "Aj vďaka vám sa tak nestane," uvádza moderátor k téme, že Viva by mala skončiť 21. decembra.

Najvyšší súd odložil vykonateľnosť rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, čo Viva interpretuje tak, že "Rádio Viva môže vysielať dovtedy, pokiaľ o tejto veci nerozhodne súd", odkazujúc na to, že stanicu o tom údajne takto informovala kancelária predsedu Najvyššieho súdu SR.

Licenčná rada vo štvrtok prezentovala odlišný názor. Podľa nej Viva po sobote už vysielať nemôže a krok Najvyššieho súdu znamená iba to, že vysielať nemôže ani Corporate Legal.

Držiteľom licencie Vivy je akciovka Rádio Viva, ktorá bola v rámci výberového konania o kmitočty vylúčená. Firma je momentálne v konkurze. 

Vysielanie prevádzkuje iná firma Viva Production House, v ktorej sú zastúpení štyria spoločníci. Tým zároveň patrí spoločnosť Scan Development, jediný akcionár Rádia Viva. 


V prípade pridelenia frekvencií rádia Viva spoločnosti Corporate Legal sa opäť k slovu dostal Najvyšší súd. Ten vo štvrtok na svojom zasadnutí odložil vykonateľnosť rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR), informovala agentúra TASR.

V praxi je teda výberové konanie RVR opäť spochybnené a udelená licencia firme Corporate Legal, ktorá má byť nástupcom Vivy na jej frekvenciách, nateraz nevstúpi do platnosti.

Mediálny regulátor vo výberovom konaní 3. decembra rozhodol o pridelení frekvencií Vivy spoločnosti Corporate Legal, ktorá sa chystá do éteru vstúpiť s novým Inforádiom. Firma avizovala zámer spustiť nasledovníka na západoslovenskej frekvencii 101,8 MHz tak, aby na kmitočte neostalo ticho.

Platnosť súčasnej licencie Vivy trvá do 21. decembra.

V súčasnej situácii tak po sobotnej polnoci nebude môcť na svojich frekvenciách vysielať nový subjekt, ale ani rádio Viva, ktorému licencia vyprší a zákon ju nedovoľuje opätovne predĺžiť. 

Aktualizované 17:32: „Uznesenie Najvyššieho súdu o odložení vykonateľnosti tohto rozhodnutia Rady môže znamenať, že vybraný nástupca nebude môcť začať svoje vysielanie, takže na týchto frekvenciách nastane ticho až do ukončenia súdneho sporu,“ uviedla Lucia Jelčová z tlačového odboru RVR.

Na odklad rozhodnutia bude nadväzovať samotný rozhodovací proces Najvyššieho súdu, ktorý opätovne posúdi, či pridelenie frekvencií prebehlo v súlade so zákonom. Na to, aby Najvyšší súd začal konať, je potrebné odvolanie niektorého z účastníkov výberového konania.

S najväčšou pravdepodobnosťou ide o iniciatívu spoločnosti Viva Production House, ktorá v súčasnosti prevádzkuje rádio Viva. Spoločnosť už rozhodnutie RVR napadla aj pri pôvodnom prideľovaní frekvencií a Najvyšší súd jej vtedy dal za pravdu. Z tohto dôvodu sa výberové konanie muselo opakovať – RVR v ňom dospela k rovnakému rozhodnutiu a Vive novú licenciu neudelila.

Ak Najvyšší súd rozhodnutie RVR odobrí, na frekvenciách bude môcť vysielať Corporate Legal, v opačnom prípade sa prípad opätovne vráti licenčnému orgánu.

Zásah Najvyššieho súdu zmenil vývoj situácie, a to aj napriek tomu, že Rada vo svojom rozhodnutí uviedla, že sa vylučuje odkladný účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu „z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu“.