Pod názvom VMLY&R sa vytvorí nová sieťová agentúra špecializujúca sa na oblasť kreatívnych a dátovo orientovaných služieb a povedie ju súčasný šéf VML Jon Cook.

Ako spoločnosť informovala v tlačovej správe, v plnej prevádzke by mala byť agentúra na začiatku roka 2019.

Na Slovensku skončia tento rok

Na Slovensku je aktuálne sieť Y&R zastúpená len v spoločnosti Creo/Young & Rubicam. Na konci roka 2017 jej minoritní vlastníci Michal Ruttkay a Peter Krcho odpredali svoje podiely spoločnosti Young & Rubicam International Group, ktorá sa stala jej 100-percentným vlastníkom.

Súčasťou zmluvy bol aj záväzok minoritných akcionárov a zároveň riaditeľov spoločnosti, že do konca roka 2017 ukončia obchodnú činnosť spoločnosti a v roku 2018 činnosť skončí úplne.

Nateraz je spoločnosť Creo/Young & Rubicam podľa obchodného registra materskou spoločnosťou s 88-percentným podielom na hlasovacíh právach (40-percentným podielom na základnom imaní) v druhej najväčšej mediálnej agentúre Wavemaker Slovakia (patriacej do skupiny WPP). V jej dozornej rade je stále aj bývalý spolumajiteľ Creo/Young & Rubicam Michal Ruttkay.

Začiatkom tohto roka prešli ľudia na čele s bývalou výkonnou riaditeľkou Vierou Tuhárskou z pôvodnej agentúry Creo/Young & Rubicam do novovzniknutej reklamnej agentúry Creo advertising, ktorá funguje samostatne, bez napojenia na sieť Y&R.

V Českej republike Y&R Group reprezentuje kreatívna agentúra Y&R Praha a marketingová agentúra Wunderman.

Radikálna evolúcia pre WPP 

Nový generálny riaditeľ britskej skupiny WPP Mark Read, ktorý bol začiatkom septembra vymenovaný ako nástupca po Martinovi Sorrellovi, svoju budúcu stratégiu riadenia opísal ako „radikálnu evolúciu“. Spočívať má v zjednodušení ponuky, prehodnotení portfólia služieb a väčších investícií do technológií a dát.

Značka Young & Rubicam končí, spája sa s agentúrou VML

Zdroj: WPP

Ide tak o ďalší krok v konsolidácii skupiny, ktorú začal bývalý šéf WPP Martin Sorrell už v júli minulého roka, keď zlúčil agentúry Possible a Wunderman, po čom nasledovala globálna fúzia mediálnych agentúr MEC a Maxus.

Výsledkom bola nová spoločnosť Wavemaker. V januári tohto roka bolo päť dizajnérskych a poradenských spoločností konsolidovaných do jednej agentúry nazvanej Superunion.

Pre globálnu skupinu WPP pracuje 130 -tisíc ľudí a má klientov v 112 krajinách sveta. Nová agentúrna sieť VMLY&R bude zamestnávať viac ako 7-tisíc ľudí. Takmer 3-tisíc z nich pochádza z digitálnej agentúry VML a zvyšok Y&R.

Agentúra Y&R v Nemecku vymyslela v roku 1972 napríklad slávnu fialovú kravu Milka. Na Slovensku do roku 2017 pripravovala reklamné kampane pre Slovenskú sporiteľňu.