Hlasovanie sme zjednodušili zriadením jedinej spoločnej kategórie „KAMPAŇ“. Výhradne do nej prihlasujú kampane aj agentúry a zadávatelia bez ohľadu na to, aké mediatypy boli v komunikačnom mixe využité.

Naším cieľom je nájsť každý mesiac tri najkvalitnejšie či najinšpiratívnejšie kampane z domáceho trhu. Víťaz Kampane mesiaca tradične postúpi do záverečnej ankety o Kampaň roka, ktorej víťazov oceňujeme na každoročnej konferencii TREND Marketing Summit.

Za jednotlivé kampane môžete po novom hlasovať na škále od 1 do 10 bodov, pričom parametre hodnotenia nápad a prínos splynuli do spoločného hodnotenia. Každej kampani teda jeden hlasujúci pridelí jednu bodovú hodnotu. Rovnako hlasuje odborná porota a zástupcovia agentúry. Hlasovanie bude rovnako ako v minulosti prebiehať prostredníctvom online formulárov. 

Upravený je tiež systém hodnotenia kampaní, v ktorom verejnosť dostáva väčšiu váhu hlasu. Znamená to, že po novom nepôjde o pomer 6:1:1 (odborníci – verejnosť – agentúry), ale 3:1:1 (odborníci – verejnosť – agentúry) pri zachovaní šiestich porotcov.

V novom ročníku odbornú porotu tvoria Róbert Slovák (Respect APP, KRAS), Pavol Kubán (SCR, ADMA), Veronika Pizano (W Press), Andrea Cocherová (Nadácia Orange, Rada pre reklamu), Filip Rožánek (týždenník Marketing & Media) a Martin Poláš (Mediálne.sk).

Shortlisty do Kampane mesiaca vyberá redakcia Mediálne.sk na základe prihlásených prác a vlastného monitoringu.

SHORTLIST KAMPANE MESIACA (SEPTEMBER 2016)

Aktuálne sa hlasuje za kampane z mesiaca septembter. Pomôžte vybrať tú najlepšiu a hrajte o štvrťročné digitálne predplatného TRENDU. Deadline na hlasovane - vyplnenie formulára je do pondelka 24. októbra 17:00 h.

Tešíme sa vaše hodnotenia!