V. Majtánová je Trnavčanka, vyštudovala masmediálne štúdiá na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

V samospráve pôsobí od roku 2016, venovala sa príprave článkov a tlačových správ, komunikácii s verejnosťou i médiami, správe sociálnych sietí a komunikačnej stránke projektov mesta.

Hovorcom Trnavy bol dlhé roky Pavol Tomašovič. Na radnici pôsobil šesť volebných období a vystriedal troch primátorov. Na svoj post nastúpil v roku 1997.

Od augusta je P. Tomašovič riaditeľom krajskej Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.