Zavedenie OAM má podľa TNS prispieť k spresneniu výpočtov mediálnych parametrov kampaní a k zlepšeniu práce pri plánovaní kampaní agentúrami. Koncoví zadávatelia majú zároveň vďaka metrike ľahšie identifikovať, ktorý región či cieľovú skupinu si na kampaň vybrať a ktoré plochy zvoliť. Meranie umožňuje tiež vyhodnocovať existujúce kampane.

Jednotnú metriku na meranie, plánovanie a optimalizáciu outdoorových kampaní a vyhodnocovanie ich efektívnosti bude aktuálne realizovať na reklamných plochách BigMedie a spoločnosti Nubium.

Monitorovať sa budú bilbordy, bigbordy, rollupy, backlighty a citylighty vrátane nákupných centier. Celkovo pôjde o viac ako 12-tisíc outdoorových nosičov, ktoré tvoria 65 percent všetkých plôch nachádzajúcich sa na území Slovenska.

„Napriek zložitosti procesu sme projekt merania vonkajšej reklamy úspešne spustili. Pevne verím, že výstupy z merania poskytnú jednoduchší a efektívnejší proces plánovania a vyhodnocovania kampaní, ktorý ocenia nielen mediálne agentúry, ale aj zadávatelia reklamných kampaní alebo majitelia plôch vonkajšej reklamy,“ uviedol managing director agentúry TNS Slovakia Ivan Šimek.

Outdoorové meranie tvoria tri základné časti – dopravný prieskum, parametre plôch a štúdia viditeľnosti. Dopravný prieskum sa realizuje na území celého Slovenska na vzorke 15-tisíc respondentov ročne, identifikuje, kde, kedy, kam a ako sa ľudia pohybujú. 

Parametre plôch identifikujú lokalitu reklamných plôch, ich technické parametre a viditeľnosť. V tomto kroku sa prepájajú dáta od vlastníkov OOH plôch spolu s nezávislým auditom, ktorý sa realizuje raz ročne a kontroluje 10 percent náhodne vybraných plôch.

Štúdia viditeľnosti je založená na použití očnej kamery a vyhodnocuje viditeľnosť jednotlivých plôch vzhľadom na ich parametre. Na jej základe sa kombinuje databáza reklamných plôch a ich parametrov s dopravným prieskumom.

TNS spustila meranie vonkajšej reklamy, pokryje dve tretiny plôch

Zdroj: TNS Slovakia

„Toto meranie sa pripravovalo 15 rokov a som skutočne rád, že sa realizuje, aj keď zatiaľ len v rozsahu 65 percent všetkých plôch. Ale s perspektívou, že sa do merania zapoja aj ďalšie agentúry združené v Asociácii vonkajšej reklamy,“ uvádza riaditeľ agentúry Nubium Ladislav Strašil. „Som rád a teším sa, že sa toto meranie spustilo, a že aj napriek počiatočným ťažkostiam sa naše úsilie dočkalo výsledkov,“ dodal generálny riaditeľ BigMedia János Gaál. 

TNS Slovakia, ktorá na Slovensku meria aj sledovanosť televízií, nie je jedinou spoločnosťou, ktorá sa pustila do merania outdooru. V októbri minulého roka si efektivitu OOH kampaní začala merať aj bratislavská firma ImageWell. Tá však nekonkretizovala, ako bude vonkajšiu reklamu merať. Pre Mediálne.sk vtedy uviedla, že meranie bigboardových plôch prebieha pomocou špeciálne vyvinutej technológie.