M. Halová sa stala riaditeľkou odboru komunikácie a stratégie značiek Tatra banka a Raiffeisen banka v roku 2003 a túto pozíciu zastávala do roku 2016, kedy odišla na materskú dovolenku. Aktuálne je späť na svojej pozícii. 

„Obe značky v roku 2018 úspešne čelili dôležitým biznisovým a strategickým míľnikom. Som vďačná, že som mala príležitosť počas mojej materskej dovolenky externe spolupracovať na niekoľkých projektoch, preto cítim veľké napojenie na obe značky a ľudí v banke. Tatra banka i Raiffeisen banka sú ako značky v inom štádiu vývoja, čo majú rovnaké sú talentovaní ľudia, ktorí za nimi stoja a majú ich v srdci. Bude mi cťou byť pri nich, prepájať ich na strategickej úrovni a robiť spolu dobrú robotu,“ vyjadrila sa M. Halová.

Súčasná riaditeľka tlačového oddelenia začínala v Tatra banke v roku 2003 ako brand manažérka korporátneho segmentu a private bankingu, neskôr mala po obdobie štyroch rokov na starosti nadlinkovú komunikáciu retailových produktov.

Od roku 2008 bola zodpovedná za programovú a komunikačnú stratégiu Nadácie Tatra banky a ideové smerovanie Ceny Nadácie Tatra banky za umenie.

Na pozícii M. Halovej bol počas jej materskej dovolenky najskôr P. Mažerik a od februára minulého roka T. Tencer. „Som veľmi vďačný za príležitosti a výzvy, s ktorými som sa stretol počas riadenia komunikácie značiek Tatra banka a Raiffeisen banka. S tímom špičkových odborníkov sme strategickými krokmi pripravili značky na éru digitálneho bankovníctva. Som presvedčený, že Tatra banka je jednou z najvýraznejších značiek na Slovensku a prajem jej, aby svojím inovatívnym prístupom naďalej udávala trendy a posúvala hranice bankovníctva,“ uviedol T. Tencer.

„Ďakujem Tomášovi za jeho prácu na transformácii nášho digitálneho marketingu. Zároveň som rád, že na tak dôležitej pozícii môžem opäť privítať Miladu Halovú. Má za sebou dlhoročné úspešné pôsobenie v Tatra banke, pracovala na tvorbe multibrandovej stratégie a významne prispela k tvorbe pozicioningu oboch značiek,“ povedal Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.

Pozície vedúcich komunikačných oddelení ostávajú bez zmeny, značku Tatra banka naďalej povedie Karin Uličná a značku Raiffeisen banka Viktor Beličák.