V inzeráte sa píše, že viac informácií o službe je možné nájsť na stránke www.ru.justice.sk. Problém je, že táto stránka sa nedá otvoriť.

Internetový prehliadač vyhadzuje hlásenie o chybe. Súťaž na dodanie systému vyhrala v máji tohto roka spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia, ktorá si za vytvorenie registra vypýtala takmer 11 miliónov eur vrátane DPH

Register úpadcov má umožniť overenie, či je voči firme vedené konkurzné konanie, ako aj nahliadnuť do elektronického správcovského spisu.

Štát od nového systému očakáva úsporu nákladov na poštové služby a doručovanie, ako aj zníženie nákladov pre firmy za služby advokátov. „Novo vybudovaný register zabezpečí, aby jednotlivé subjekty verejnej správy pracovali s aktuálnymi a rovnakými údajmi a aby nebol porušovaný princíp jednorazového zadávania údajov do systému,“ tvrdil štát v marci pri uzatváraní zmluvy.

Register úpadcov je súčasťou Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Naňho sa zosypala vlna kritiky, keďže mnohé projekty meškajú niekoľko rokov a v porovnaní so zákazkami v súkromnej sfére sú ceny za ich dodanie niekoľkonásobne vyššie.

Príkladom je Elektronický systém katastra nehnuteľností, ktorý za posledných sedem rokov zhltol 23 miliónov eur (bez DPH), no doteraz nefunguje. Namiesto dohodnutého spustenia v roku 2012 sa aktuálne počíta s rokom 2017.

Štát musí do konca tohto roka spustiť do prevádzky všetky IT projekty, ak nechce prísť o prostriedky z eurofondov. V takom prípade by celé náklady museli zaplatiť daňoví poplatníci. Čerpanie prostriedkov z Európskej únie sa u nás síce v posledných mesiacoch zrýchlilo, no i tak je zrejmé, že Slovensku prepadnú stovky miliónov eur. Za posledné tri mesiace by totiž štát mal vyčerpať ešte 2,5 miliardy eur.

Slovensko je v čerpaní eurofondov jednou z najhorších krajín v EÚ. K začiatku októbra Európska komisia preplatila Slovensku 71,8 percenta, čo je po Rumunsku a Chorvátsku tretí najhorší výsledok v rámci EÚ.