Slovenský futbalový zväz má nové logo. Pozrite si ho

Slovenský futbalový zväz (SFZ) má po trištvrte roku od vyhlásenia verejnej súťaže nové logo. Z viac ako 250 návrhov ho vybrala päťčlenná porota schválená Výkonným výborom SFZ v zložení prezident SFZ Ján Kováčik, viceprezident SFZ Dušan Tittel, generálny sekretár SFZ Jozef Kliment, vedúci komunikačnej skupiny Creo Young & Rubicam Michal Ruttkay a fotograf a grafický dizajnér Vladimir Yurkovic.

Porota vybrala návrh Milana Jursu z grafického štúdia Codes Graphics. Podľa tlačovej správy získal víťaz odmenu vo výške 3 000 eur. Jej súčasťou je poplatok za udelenie licencie na neobmedzené používanie logotypu a poplatok za vypracovanie základného dizajn manuálu. Nové logo SFZ má viacero verzií pre rôzne druhy použitia v 2D aj 3D verzii. Po prvýkrát bolo odprezentované na vyhlasovaní výsledkov ankety Futbalista roka 2011 v pondelok 27. februára 2012.

Slovenský futbalový zväz má nové logo. Pozrite si ho

Súťažné návrhy museli spľňať zadanie ktoré bolo zverejnené pri oznámení o súťaži. "Naším cieľom je, aby výsledkom výberového konania bolo logo, ktoré bude profesionálne, bude pôsobiť dynamicky, moderne a bude môcť byť využité vo všetkých prezentačných formách SFZ," uvádzalo sa v zadaní.

SFZ chce vybudovať a komunikovať silný brand slovenského futbalu s novými hodnotami. "Máme záujem, aby hodnoty ako dynamika, profesionalita a transparentnosť boli spájané s futbalovým hnutím na Slovensku a jeho materskou inštitúciou SFZ. Logo, ako jedna zo súčastí korporátnej identity inštitúcie, musí tieto základné hodnoty značky stelesňovať a prezentovať. Existujúce logo SFZ, ktoré predstavuje prvý kontakt so zväzom, tieto "nové" hodnoty v sebe nemá," zdôvodňoval zväz potrebu zmeny loga.

Verejná súťaž prebiehala v dvoch kolách, prvé bolo vyhlásené v máji 2011, porota však medzi vtedajšími návrhmi nenašla ani jeden vyhovujúci. Odmenou mal byť vtedy "zážitkový balík" v hodnote 2 000 eur. Druhé kolo súťaže s peňažnou odmenou 3 000 eur pre víťaza bolo vyhlásené v novembri 2011.