Samsung na Slovensku spolupracoval s Omnipublic Consulting, aktuálne hľadá PR agentúru na dlhodobú spoluprácu.

Uzávierka pre zaslanie ponúk do prvého kola je 23. júna a účasť v tendri je nutné potvrdiť predtým do 10. júna. Vybrané agentúry pozvané do druhého kola oznámia do 21. júla.

Požiadavky na obsah ponuky do prvého kola sa týkajú hlavne predstavenia agentúry a jej tímu, prezentácie prípadových štúdií a zostavenia SWOT analýzy súčasného PR spoločnosti Samsung na Slovensku. V prvom kole nebude cena hodnotiacim kritériom.

V podmienkach je, že agentúra musí minimálne dva roky pôsobiť na trhu, mať adekvátnu skúsenosť v oblasti PR technologických spoločností a musí mať ročný obrat aspoň vo výške 200-tisíc eur za predchádzajúci rok.

Samsung vyžaduje dedikovaného konzultanta v agentúre, ktorý musí mať minimálne 5-ročné skúsenosti. Kontakty v agentúre sa vyžadujú na lifestylové aj technologické médiá.

S víťaznou agentúrou chce spoločnosť uzavrieť kontrakt na rok s automatickým obnovovaním na rovnaké obdobie.