Na stránke Prijateľní.sk si môžu Rómovia „vybieliť“ životopisy vrátane fotografie a zvýšiť svoju šancu získať odpovede na žiadosti o nové zamestnanie dvojnásobne.

Rómovia totiž majú približne o polovicu menšie šance, že im na životopis firma odpovie než iní uchádzači s tou istou kvalifikáciou a vzdelaním. Vyplýva to z experimentu Inštitútu finančnej politiky, v ktorom boli do firiem posielané totožné životopisy s rozdielmi iba v tom, či bol uchádzač Róm alebo nie.

Novú stránku Prijateľní.sk propaguje video, v ktorom účinkuje mladý Róm. Sám sa nechal „vybieliť“, aby získal prácu. „Keď neviem zmeniť vaše predsudky, musím zmeniť seba,“ hovorí v úvode.

„Kampaň vyzýva firmy, aby pristupovali k žiadostiam o zamestnanie bez predsudkov a Rómovia nemuseli siahať po takýchto absurdných vybieľovacích riešeniach pre zvýšenie svojich šancí,“ tvrdia jej tvorcovia.

Na stránke Prijateľní.sk navyše vytvorili zoznam zodpovedných zamestnávateľov, do ktorého sa môžu pripojiť a vyjadriť tak, že vo svojich firmách vyberajú uchádzačov podľa schopností a nie ich etnického pôvodu.

Ku konceptu sa môžu pripojiť aj jednotlivci tým, že si do svojej profilovej fotky na Facebooku pridajú rám s textom „Sme rovnako prijateľní“ a zároveň si môžu z mapy najpoužívanejších rómskych priezvisk uvedenej na stránke vybrať meno, ktoré vložia k tomu svojmu.

„Keď sa takto profily na sociálnych sieťach zmenia, budeme pred očami zamestnávateľov všetci rovnako prijateľní. Podporou a zdieľaním projektu jednotlivci aj firmy šíria svoj názor na predsudky a pomáhajú meniť tých, ktorí predsudky majú,“ dodávajú autori myšlienky.

Ľudia môžu na stránke vyjadriť solidaritu aj darovaním dvoch percent zo svojich daní priamo združeniu Divé maky, ktoré rozvíja rómske talenty a pomáha im uplatniť sa.

Rómovia sa môžu „vybieliť“, aby získali prácu. V kampani Divých makov

Zdroj: Respect APP