Rada zaevidovala sťažnosť voči prezentácii zájazdu na internetovej stránke Saturu. Sťažnosť namieta, že cestovná kancelária na svojom webe ponúka zájazd v hoteli s tým, že tri deti do trinásť rokov majú zájazd zdarma.

Sťažovateľ si dal vypracovať cenovú ponuku na zájazd, v ktorej mu bolo napriek uvedenej akcii zarátaných 199 eur za každé dieťa na prístelke a ďalší príplatok za rodinnú izbu v hodnote 1 050 eur. Ak mal Satur podľa sťažovateľa ponuku, v rámci ktorej majú tri deti pobyt zdarma, musel predpokladať, že rodina bude potrebovať aj rodinnú izbu. Tým nie je dodržaná podmienka, že pobyt je skutočne zadarmo, keďže za rodinnú izbu chcela cestovka príplatok. 

Podľa AK RPR z reklamy nevyplýva, že rozdiel medzi štandardnou izbou a rodinnou izbou je okrem iných parametrov aj v poplatku, respektíve že za rodinnú izbu si musí zákazník priplatiť. V zdôvodnení tiež AK RPR uviedla, že piktogram, ktorý explicitne uvádza informáciu „3 deti do 13 rokov zdarma“ nie je v rámci podstránky, ktorá prezentuje ponuku, žiadnym spôsobom vysvetlený.

„Zadávateľ síce argumentuje tým, že piktogram je podrobne vysvetlený v rámci katalógu, ktorý je umiestnený na jeho web stránke, v danom prípade je však nutné skonštatovať, že katalóg (ani odkaz na katalóg) nie je umiestnený priamo pri on-line prezentácii vybraného hotela,“ uvádza Komisia v správe zo zasadnutia. Na využitie bezplatných služieb si musel v skutočnosti zákazník objednať iné a tak ponukou cestovky mohol byť uvedený do omylu. 

Inzeráty na Facebooku zavádzali 

AK RPR rozhodla o porušení etických pravidiel aj pri dvoch reklamách na Facebooku. Zadávateľom jednej z nich je káblový operátor UPC. Ten prezentoval slogan „rýchlejší internet = vyššie DPS“. Podľa sťažovateľa DPS (damage per second, teda spôsobená škoda v internetovej hre za jednu sekundu) nemá nič spoločné s rýchlosťou internetu.

Podľa podnetu prekračuje etickú hranicu tým, že sľubuje od rýchlejšieho internetu aj lepšie herné zvýhodnenie, čo však nemá priamy súvis. Komisia dala sťažovateľovi za pravdu, podľa posúdenia zadávateľ nevenoval dostatočnú pozornosť informovaniu o charakteristikách produktu a údaje v rámci reklamy boli využité účelovo. AK RPR ocenila, že zadávateľ reklamu stiahol pred vydaním nálezu.

Etické pravidlá reklamy porušila aj česká firma Heureka Shopping, ktorá zriaďuje portál Heureka.sk. Ten ponúka porovnanie cien zo stoviek internetových obchodov. V jednej zo sponzorovaných reklám na Facebooku propagoval hodinky Suunto Ambit3 Peak za najnižšiu kúpnu cenu od 42,53 eura.

V skutočnosti spomínaná suma nebola správna, keďže hodinky nie je možné zakúpiť za túto cenu v žiadnom z porovnávaných obchodov. Tie ponúkajú hodinky za viac ako 220 eur.

V danom prípade AK RPR vychádzala zo skutočnosti, že vizuál reklamy jednoznačne vyobrazoval konkrétny produkt v kontexte komunikácie ceny „od 42,53€“. Takto koncipovaná reklama mohla priemerného spotrebiteľa pomýliť. „Za sumu uvedenú v reklame si zákazník mohol zakúpiť len náramok k hodinkám, nie hodinky – kompletný produkt vyobrazený aj v reklame,“ uvádza sa v stanovisku. 

Erotické kluby pravidlá dodržali 

RPR zaevidovala aj sťažnosť voči veľkoplošnej vonkajšej reklame, ktorá propaguje kúpeľňové štúdio Tomi. Vizuál reklamy zobrazuje podľa sťažovateľa nahú ženu s odhaleným poprsím. Uvedené zobrazenie podľa názoru sťažovateľa prekračuje hranice slušnosti a nie je vhodné v reklame na kúpeľňové štúdio. Vizuál je podľa neho okrem toho na frekventovanom mieste a môže negatívne vplývať na deti a maloletých.

V tomto prípade však AK RPR rozhodla, že reklama nie je v rozpore s etickým kódexom. Modelka je podľa nej vyobrazená v kontexte ponúkaných služieb, ktoré s ľudským telom bezpochyby súvisia a vyobrazenie je podľa AK RPR v súlade s cieľom a predmetom danej reklamy.

„Navyše celkové vyobrazenie modelky je decentné a slušné. Vizuál nemožno považovať ani za urážlivý, či ponižujúci a reklama neobsahuje prezentácie, ktoré by boli v rozpore so všeobecnými normami mravnosť," uviedla AK RPR.

V reklame zavádzali Satur, UPC aj Heureka, bilbordy nočných klubov sú v poriadku

Night club Sládkovičovo Zdroj: Mediálne.sk

Kódex neporušili ani ďalšie posudzované kampane – medzi nimi bilbordy erotických klubov Kotva a Vincov les. Sťažovatelia upozorňovali aj v tomto prípade na umiestnenie plôch v dohľade detí, no podľa komisie je vizuál ponúkajúci tento typ služieb v poriadku.

Pri bilborde klubu zo Sládkoviča podnet smeroval voči znižovaniu ženy na hodnotu sexuálneho tovaru v súvislosti so sloganom „super ceny a stále nové dievčatá“. 

„V tomto kontexte možno konštatovať, že vizuál reklamy je akceptovateľný s ohľadom na propagované služby, ktoré dotknutý nočný klub poskytuje a v tomto smere je nutné posudzovať aj texty použité v reklame. Samotné zobrazenie modelky nie je vulgárne alebo dehonestujúce,“ zhodnotila Komisia.