Medzi členmi RPR sú viacerí zadávatelia reklamy, ale aj Asociácia vydavateľov tlače a Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc, ktorej členom je aj TV Joj. Samostatne zatiaľ v Rade pre reklamu nefigurovala, čo sa aktuálne zmenilo.

„Nová európska smernica o audiovizuálnych mediálnych službách dáva veľký dôraz na budúcu samoreguláciu vysielateľov. Na Slovensku ustanovuje samoregulačný systém pre oblasť mediálnej komerčnej komunikácie Opčný protokol Rady pre reklamu, ku ktorému sa Joj Group zaviazala. Naše členstvo v RPR je prirodzeným krokom v záujme konsolidácie všetkých aktivít v našom mediálnom a reklamnom svete. Tešíme sa na užšiu spoluprácu v Rade pre reklamu,“ povedal Marcel Grega, generálny riaditeľ Joj, ktorý je aj súčasným prezidentom ANRTS. Zároveň sa stal aj novým členom RPR.

Prezidentka pokračuje

Členom Rady pre reklamu sa svojimi členskými agentúrami stala aj ADMA. „Ako Asociácia združujeme 19 profesionálnych agentúr a etický kódex v reklame je pre nás nesmierne dôležitý. Rozhodli sme sa uchádzať o členstvo, lebo cítime veľkú zodpovednosť voči etike v reklame a veríme, že naše bohaté skúsenosti budeme môcť zúročiť aj v Rade pre reklamu,“ povedal Peter Šurín, prezident ADMA.

O prijatí nových členov rozhodlo valné zhromaždenie, ktoré volilo aj prezidenta. Pozíciu tretí raz obhájila Miriam Benčíková-Kušnírová. „Vážim si znovuzvolenie na post prezidentky RPR a ďakujem za dôveru členom. Teší ma to o to viac, že budúci rok si bude Rada pripomínať 25. výročie svojho vzniku. Je to dobrá príležitosť na zhodnotenie ako výrazne sa vnímanie etiky v reklame posunulo vpred a stalo sa trhovým štandardom, o čom svedčí aj vstup nových členov, z ktorého sa tešíme. Veríme, že vzájomnou spoluprácou presadzovanie etických princípov ešte viac posilníme,“ načrtla.

Hlasovalo sa aj o zložení Arbitrážnej komisie RPR, ktorá na pravidelných zasadnutiach posudzuje sťažnosti na reklamné kampane a rozhoduje v otázkach etiky v reklame.

Komisiu doplnil odborník na digitál

Novým členom Arbitrážnej komisia sa stal Marián Hlinka z agentúry Elite Solutions ako ďalší odborník v oblasti digitálnej a internetovej reklamy. Doplnenie o nezávislého odborníka z tejto oblasti je podľa RPR prirodzenou reakciou na neustále sa zvyšujúci počet sťažností na reklamu šírenú na internete.

„Prácu Rady pre reklamu dlhodobo sledujem a teším sa, že sa stanem súčasťou tohto dôležitého zoskupenia. Kvalita a úroveň reklamy na Slovensku a tak isto aj jej čiastkové výstupy sa z roka na rok zlepšujú, napriek tomu je nutné držať isté mantinely, za ktoré by sa ísť nemalo. Je skvelé, že existuje inštitúcia, ktorá presne toto stráži a ja sa teším, že svojim dielom môžem prispieť tiež,“ uviedol M. Hlinka.

Arbitrážna komisia má momentálne 13 členov, tvoria ju Andrea Cocherová Andrea (čestná členka RPR), Pavol Cvik (advokát, mediálne a farmaceutické právo), Martin Drobný (IT technológie), Oľga Gyarfášová (sociologička), Marián Hlinka (digitálny marketing), Radoslav Kutaš (právnik, spoluautor Kódexu), Marcel Lukačka (direct marketing), Maru Mitlíková (digitálny marketing), Maroš Ovčarik (finančný sektor), Miroslava Remenárová (PR), Slavomíra Salajová (právnička, mediálne a autorské právo), Róbert Slovák (reklamné agentúry) a Mária Tóthová Šimčáková (detská psychologička).

V prezídiu RPR nastala jedna spomínaná zmena, M. Grega nahradil Martina Ranušu z Prvej stavebnej sporiteľne. Ďalej pokračujú Andrea Cocherová (čestná členka RPR), Alexej Fulmek (Asociácia vydavateľov tlače), Petra Novotná (Slovak Telekom), Denisa Pernnicová (Billa), Róbert Slovák (Respect APP, Klub reklamných agentúr Slovenska), Ľubomír Tuchscher (Slovenské združenie pre značkové výrobky) a Jana Venhartová (Potravinárska komora Slovensko).