Z bombovania internetu sa stal spôsob obživy pre celú časť internetového odvetvia. Aj keď je SEO - Search engine optimization - širšou oblasťou, ktorej hlavnou úlohou je, aby sa obsah webstránok zobrazoval na čo najvyšších pozíciách vo vyhľadávačoch, pretláčanie kľúčových slov v ňom zohráva dôležitú úlohu. 

Princíp je jednoduchý: na začiatku je ambícia, aby sa po zadaní slova alebo slov do vyhľadávača zobrazil čo najvyššie želaný výsledok. Napríklad pri „najlepší slovenský časopis“ to má byť Trend, čo iné. Aby sa to naozaj stalo (bez nasadenia kampane pre dané kľúčové slová), je dôležité, aby čo najviac relevantných webov uverejnilo v texte formuláciu „najlepší slovenský časopis“, ktorý je zároveň interaktívnym odkazom.

Pre najlepších aj najhorších...

Funguje to aj v negatívnom zmysle, keď napríklad škodoradostne chceme, aby sa pri zadaní slov „novinárska žumpa“ objavilo konkurenčné médium „sem doplniť názov“. A v tom prípade ide o Google bombu. 

Pri spojení "nenažraná sviňa" sa to vydarilo možno aj preto, že o takéto negatívne slová nie je natoľko vysoký záujem. 

Naopak, pozitívne asociácie ako najlepšia banka, najlepšia poisťovňa, najlepší operátor sú oveľa žiadanejšie. Na strane používateľov aj firiem. A preto je zložitejšie uspieť. 

Na pomoc prichádzajú špecializované firmy, ktoré - okrem iného - vytvárajú vlastné účelové weby, často plné neužitočného balastu a fungujúcim stránkam navrhujú vzájomnú výmenu odkazov. S prísľubom zvyšovania page ranku, teda pozície v Google a spol.

Samostatnou kapitolou v tomto smere je publikovanie PR článkov s kontextovými odkazmi pre viacerých klientov. Rozdiel oproti klasickým PR článkom, ktoré smerujú médiám, často spočíva v tom, že nie sú písané pre ľudí, ale pre Google - výsledkom sú často až dadaistické texty bez pridanej hodnoty. A teda aj keď sa umiestnia na dobrej pozícii, klienti vyhodili peniaze. Pre čitateľov totiž nemajú žiadnu hodnotu. To je, samozrejme, chyba. Hoci presný algoritmus, podľa ktorého pracuje najznámejší vyhľadávač, nie je známy a dokonca sa v čase mení, platí, že lepšie hodnotí používané odkazy v navštevovaných článkoch. 

Takže aj cieľom page ranku článkov by mala byť vysoká čítanosť a klikanie čitateľov na odkazy. To sa bezduchým PR textom určite nepodarí.

Ako teda napísať kvalitný PR článok?

  • Samé superlatívy nepomáhajú. Ak sa prvá veta začína slovami „Najlepšia spoločnosť na trhu prichádza s revolučným vylepšením“ podvedome dostávajú zabrať zívacie svaly a myš mieri k známemu zatváraciemu krížiku.
  • Nech to znie akokoľvek kontraproduktívne, istá kritickosť je namieste. Najmä, ak je cieľová skupina bonitnejšia a často aj kriticky uvažujúca. S vetou „táto spoločnosť je lepšia ako tá a tá konkurencia preto, lebo...“ sa vie stotožniť viac čitateľov ako s vetou „je to najlepšia spoločnosť na svete“.
  • Superlatívy predsa len majú miesto. Pokiaľ je úlohou PR článku zároveň posilniť kľúčové slová vo vyhľadávaní, v texte majú svoje opodstatnenie aj slová najlepší, najlacnejší a podobne. Je však dôležité umiestniť ich citlivo a, samozrejme, tak, aby boli pravdivé a faktické.
  • Článok musí byť užitočný alebo aspoň zaujímavý. Ľudia, ktorí majú čas čítať nudné texty, asi netrávia čas zarábaním peňazí.
  • Používanie titulov je zakázané. Keďže ich seriózne médiá pri respondentoch nepoužívajú, je ich prítomnosť výstrahou: článok je kúpený.

Mimochodom - viaceré weby zverejňujú tlačové správy automaticky a zadarmo. Ak ste firma a platíte si agentúru, nenechajte sa obalamutiť, že sa PR text o vašej firme objavil vďaka šikovnosti agentúry. Tá len preposlala správičku na široký okruh adresátov. 

Prečítajte si všetky vydania seriálu Mediálne.sk PRepelent o problémoch, ktoré klienti a médiá majú s PR agentúrami a ako by sa dali riešiť.