Prihlásenie do programu ocenení prebieha jednoducho. V termíne od 1. 12. 2016 do 28.2. 2017 môžu záujemkyne vyplniť prihlasovací formulár a vložiť ostatné potrebné podklady na webovú stránku www.prezenyvovede.sk. Ďalej je potrebné zaslať prihlášku v písomnej podobe na sekretariát organizácie SOVVA. Splniť musia niekoľko základných podmienok, napríklad vek do 45 rokov vrátane a dosiahnutý titul Ph.D. z definovaných odborov.  Zoznam odborov, rovnako ako ďalšie informácie, je možné nájsť na www.prezenyvovede.sk. Prihlášky budú následne rozdelené do vekových kategórií a vyhodnotí ich odborná porota zložená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied - odborného garanta projektu, SOVVA a organizácie UNESCO.

Na víťazky čaká okrem finančného ocenenia tiež možnosť účasti aj v medzinárodnom kole súťaže L'Oréal-UNESCO For Women in Science, International Rising Talents, kde čaká na 15 najúspešnejších vedkýň z celého sveta odmena v celkovej výške 225 000 €. Všetky podmienky na vyplnenie prihlášky sa záujemkyne dozvedia na www.prozenyvevede.sk.

"Napriek nízkym výdavkom na financovanie vedy a výskumu máme na Slovensku veľa úspešných žien - vedkýň s profesionálnym výskumom, ktorý môže konkurovať tým celosvetovým. Som rada, že aj vďaka projektom ako je L´Oréal – Unesco Pre ženy vo vede môžeme ukázať, že máme profesionálov, ktorí sa snažia vykonávať svoju prácu najlepšie ako vedia. Ženy ktoré robia výskum a vnímajú svoju prácu ako jeden z dôležitých pilierov života a aj jeho zmyslu. "  hovorí profesorka sociológie PhDr. Iveta Radičová, Phd. , ktorá sa stala patrónkou projektu na Slovensku.

Tešíme sa na Vaše projekty!

Všeobecne o projekte L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede
Pôvodný program „L'Oréal-UNESCO Pre ženy“ vo vede bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien - vedkýň. Program si kladie za cieľ oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a vplyv ich odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, rovnako ako poskytovať podporu mladým vedkyniam na samom počiatku kariéry. Od svojho vzniku sa program postupne rozšíril do mnohých svetových krajín a ocenil viac ako 2 500 žien zo 110 krajín.

L'Oréal-UNESCO International Rising Talent
Táto časť projektu je určená  k oceneniu už etablovaných vedkýň, ale taktiež aj mladých nádejných vedkýň na začiatku ich kariéry. Ide v podstate o pokračujúce kolo jednotlivých národných programov, kedy je každoročne z 236 žien z celého sveta ocenených 15 laureátok. Ide o ženy, ktoré sú ozajstnou budúcnosťou svetovej vedy.

Pre ženy vo vede: Prihláste svoj Projekt L'Oréal-UNESCO a vyhrajte 5.000 Eur

O spoločnosti L'Oréal
Spoločnosť L'Oréal sa venuje kráse - kozmetickému priemyslu už viac ako 107 rokov. Unikátne portfólio 32 medzinárodných, vzájomne sa doplňujúcich značiek, z ktorých 20 si môžu kúpiť aj zákazníci na Slovensku. Celá skupina vygenerovala v roku 2015 obrat vo výške 25,3 miliárd Eur a po celom svete zamestnáva 82 900 ľudí. Ako popredná svetová kozmetická spoločnosť je L'Oréal súčasťou všetkých distribučných sietí: masový trh, obchodné domy, lekárne a drogérie, kadernícke salóny a parfumérie.

SOVVA
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou, založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou.