Staršie autá poukladané na seba sa objavili na viacerých frekventovaných miestach v Petržalke. Že ide o organizovaný počin, naznačovali aj vedľa umiestnené vysvetľujúce transparenty s otázkou „Budeme musieť v Petržalke parkovať takto?“.

Ku kampani sa prihlásila mestská časť Bratislava - Petržalka, ktorá tvrdí, že ide o plánovanú marketingovú aktivitu. Jej cieľom je vzbudiť záujem obyvateľov v súvislosti so zlou situáciou s parkovaním.

Za kampaň zaplatila mestská časť 23 400 eur vrátane dane, objednala si ju od agentúry W.R.P.R., napísal Nový Čas. Okrem umiestnenia vrakov zahŕňa aj objednávku 50 bilbordových plôch a sériu roadshow spojenú s rozdávaním letákov. 

Podľa samosprávy chýba v súčasnosti Petržalke až 17-tisíc parkovacích miest. Autá aj preto stoja na miestach, kde to nie je povolené – na chodníkoch, tráve, či priechodoch pre chodcov.

„Tento stav je ďalej neudržateľný. Ľudia už parkujú kdekoľvek a nie je to celkom ich vina. Paradoxne sa už ani nepozastavia nad tým, keď vidia auto zaparkované na tráve. Zbystria, až keď vidia na tráve zaparkovené dve autá na sebe,“ vysvetlil zámer kampane prednosta mestskej časti Miroslav Štefánik.

Petržalka má záujem stanoviť nové pravidlá pri parkovaní a zaviesť nový parkovací systém, ktorý zvýhodní rezidentov.

„Domáci musia mať prednosť, keďže platia miestne dane, ale zaparkovať nedokážu aj na úkor mimobratislavčanov, ktorí žiadne miestne dane neplatia. A to nie je spravodlivé,“ tvrdí M. Štefánik.

Petržalka chce, aby nové pravidlá platili už od januára 2016. Rezidentom majú garantovať miesto na bezproblémové parkovanie. O návrhu budú hlasovať poslanci mestskej časti.