Ako vysvetľuje generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Orange Slovensko Federico Colom, novinky v organizácii majú prispejú aj k podpore novej stratégie a naplneniu firemného poslania.

„Na to, aby sa nám to podarilo, sme sa rozhodli zjednodušiť a zefektívniť náš operačný model a zjednotiť fungovanie predajných a marketingových kanálov,“ dodáva F. Colom.

Riaditeľkou marketingu a obchodu pre biznis zákazníkov sa stala Zuzana Nemečková, ktorá od roku 2001 zastávala pozíciu obchodnej riaditeľky. Zodpovedná bude za marketing a predaj biznis zákazníkom a vzťahy s veľkými korporátnymi klientmi, ako aj SME zákazníkmi.

Orange hlási organizačné zmeny. Dotkli sa marketingu aj obchodu

Zuzana Nemečková Zdroj: Orange Slovensko

Riaditeľom marketingového úseku pre rezidenčných zákazníkov sa stal Martin Hromkovič, ktorý pôsobil v Orangei od roku 2001 na viacerých marketingových pozíciách, naposledy ako marketingový stratég. V novej funkcii bude zodpovedný za marketingovú a produktovú stratégiu, inovácie, zákaznícku skúsenosť a analýzy zákazníkov.

Radoslav Barka bude ako riaditeľ obchodného úseku pre rezidenčných zákazníkov zodpovedať za všetky predajné kanály Orangeu, či už predajné miesta, online, telesales, ako aj retenciu. R. Barka pôsobí vo firme od roku 2005 a od roku 2009 ako marketingový manažér a zástupca obchodnej riaditeľky.

Zo spoločnosti Orange Španielsko prichádza Luis de Torres, ktorý od roku 2008 pôsobil vo viacerých riaditeľských pozíciách v oblasti financií, naposledy ako riaditeľ auditu, interného kontrolingu a riadenia rizík, predtým ako finančný riaditeľ. V minulosti pracoval aj ako zástupca finančného riaditeľa vo Vodafone Španielsko.

Orange hlási organizačné zmeny. Dotkli sa marketingu aj obchodu

Luis de Torres Zdroj: Orange Slovensko

L. de Torres ako riaditeľ úseku stratégie, práva a veľkoobchodu bude zodpovedný predovšetkým za smerovanie spoločnosti v nových oblastiach ako napríklad finančné služby, za právne záležitosti a veľkoobchodný model.
V pozícii nahrádza Ivana Martáka, ktorý v spoločnosti Orange Slovensko pôsobí od roku 2001 a po novom bude zastávať pozíciu Strategy expert.