Program sociálnej angažovanosti operátora bude okrem kampane napĺňa aj konkrétnymi produktmi a službami, ktoré majú jeho zákazníkom umožniť rozumné používanie technológií.

Prvá fáza kampane sa zaoberá zodpovedným používaním smartfónu, riešením problémov ako sú závislosť od sociálnych sietí a internetu, nevhodným obsahom a problémami so sebaúctou, ktoré môžu vyplynúť z prezerania online obsahu.

Orange spolupracoval s agentúrou Publicis Conseil na komplexnej komunikačnej kampani v réžii Katie Lewkowiczovej, ktorá odštartovala minútovým spotom založeným na vzťahu otca a dospievajúcej dcéry.

Spot poukazuje na to, ako sa vzájomne prostredníctvom digitálneho sveta ovplyvňujú a na rozumné používanie mobilných zariadení. K dispozícii v 30, 45 a 60-sekundovej verzii a následne bude nasadená reklamná kampaň vo všetkých 27 krajinách, v ktorých operátor pôsobí, vrátane Slovenska.

„Vieme o výhodách, ktoré prinášajú digitálne technológie, ale tiež vieme, že sa stretávame s novými problémami, ktoré s nimi súvisia. Rozhodli sme sa venovať týmto témam. Sme ľudská značka a máme spoločnú zodpovednosť s našimi zákazníkmi,“ hovorí Miloš Lalka, riaditeľ pre komunikáciu a značku v spoločnosti Orange.

Dodáva, že cieľom Orangeu nie je, aby ľuďom hovorili, ako majú žiť alebo ako by mali používať technológie. „Chceme poskytovať zmysluplné služby a zdieľať všetky informácie a nástroje, ktoré naši zákazníci potrebujú, aby boli schopní rozumne zaobchádzať s digitálnymi technológiami,“ dodáva M. Lalka.

V rámci tohto programu Orange uviedol konkrétne produkty a služby, ktoré zákazníkom poskytujú informácie alebo nástroje o tom, ako bezpečne a zodpovedne používať technológie v každej krajine.

„Chápeme, že digitálne technológie sú nevyhnutnou súčasťou bežného života a prispievajú k rozvoju našej spoločnosti. Niektoré momenty by sme si však mali užiť bez nich. Chceme našim zákazníkom a širokej verejnosti pomôcť naučiť sa spolu s ich deťmi používať technológie zodpovedne a bezpečne s našimi radami na www.detinanete.sk,“ hovorí Tomáš Palovský, manažér korporátnych vzťahov Orange Slovensko.