Novým hovorcom Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) je Peter Habara. Do funkcie nastúpil v apríli tohto roka, inštitúcia dosiaľ tento post nemala obsadený.

Úrad tvrdí, že má ambíciu komunikovať aktívnejšie a otvorenejšie. „Je za tým najmä nízke povedomie o kompetenciách a úlohách, ktoré NBÚ vykonáva nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnej spolupráci,“ uvádza úrad.

Ďalším faktorom sú podľa NBÚ aj spoločenské udalosti uplynulých rokov, ktoré „neprávom vrhli na úrad tieň podozrení a nepriamo spochybňujú profesionálnu prácu jeho príslušníkov“.

„Každému je zrejme jasné, že NBÚ nikdy nebude môcť komunikovať otvorene ako iné štátne inštitúcie, ale naším cieľom je rozumne sa otvárať, vysvetľovať a upozorňovať,“ vyhlásil k novej komunikačnej stratégii riaditeľ NBÚ Roman Konečný.

Úrad dodáva, že odpoveďou na komunikačné výzvy bolo aj prijatie hovorcu a potvrdil, že kontaktom pre médiá je P. Habara.  

Pred nástupom do NBÚ pôsobil P. Habara v médiách, začínal v agentúre SITA a neskôr prešiel do spravodajskej televízie Ta3. V roku 2015 sa stal súčasťou tímu portálu Aktuality.sk, krátko pôsobil aj v týždenníku Trend.

R. Konečného zvolil parlament do funkcie riaditeľa NBÚ vlani v máji po tom, čo sedemročné funkčné obdobie uplynulo Jozefovi Magalovi.

NBÚ funguje od roku 2001, nemá výkonné právomoci, zabezpečujú ho preň iné štátne orgány ako polícia a SIS.  Úrad má v agende ochranu utajovaných skutočností, kybernetickú bezpečnosť (napríklad elektronický podpis) či šifrovú ochranu informácií.