Mobilná reklama bude za tri roky generovať dvojnásobok objemu, ktorý bude vynaložený na reklamu na klasických počítačoch, a len o päť miliárd dolárov menej ako 192 miliárd USD vynaložených na televíznu reklamu. Za súčasného tempa rastu mobilná reklama televíziu v roku 2021 predstihne.

V súčasnosti používatelia internetu prechádzajú od stolových počítačov k mobilným zariadeniam a noví používatelia začínajú rovno na mobilných zariadeniach.

A rovnakou zmenou prechádza aj online reklama. Výdavky na mobilnú reklamu v roku 2017 vzrástli o 35 percent a do roku 2020 majú rásť priemerným tempom 21 percent ročne.

Väčšina tradičných médií aj napriek strmému vzostupu mobilnej reklamy stále rastie, ale zvyčajne veľmi pomalým tempom.

Zenith predpovedá, že televízia a rádio medzi rokmi 2017 a 2020 porastú o jedno percento ročne a vonkajšia reklama o tri percentá ročne. Kinoreklama však vďaka investíciám do nových plátien, úspešným filmovým franšízam a lepšiemu medzinárodnému marketingu rastie o 16 percent ročne.

Celosvetové výdavky na reklamu tento rok vzrastú o 4,5 percenta. To je nepatrne menej ako 4,6-percentnuálny rast, ktorý agentúra predpovedala v marci. Je to spôsobené najmä tým, že zvýšila údaje pre rok 2017.

Na rok 2019 predpovedá nárast o 4,2 percenta a na rok 2020 o 4,3 percenta. Rast sa teda udrží v rozmedzí štyroch až piatich percent, kde sa nachádza od roku 2011.