Nová PR agentúra bude pre banku na slovenskom trhu zabezpečovať komplexné služby v oblasti public relations, vrátane prípravy komunikačnej stratégie, tlačového centra, media relations a krízovej komunikácie.

PR aktivity budú koordinované v spolupráci s agentúrou Solski Communications zodpovednou za poľský trh a agentúrou Stance Communications, ktorá zastreší český trh.

Tento typ riadenia externej a mediálnej komunikácie banky je súčasťou novej stratégie jej prístupu v tejto oblasti a cieľom je vniesť do nej efektívny prístup a komfort pre všetky strany.

„V mBank sa neustále snažíme naše produkty a služby zlepšovať a rovnaké ciele máme aj v rámci našej novej komunikačnej stratégie a k prístupu k externej komunikácii vôbec. Preto sme sa na Slovensku rozhodli pre nadviazanie spolupráce s agentúrou Supreme Communication,“ uvádza k spolupráci Krzysztof Olszewski, hovorca skupiny mBank.

Všetky komunikačné aktivity vrátane služieb tlačového hovorcu pre Slovensko zastreší tím pod priamym vedením managing directorky Supreme Communication Veroniky Deckerovej.

„Nesmierne nás teší, že taká inovatívna banková inštitúcia akou mBank nesporne je, vložila do Supreme svoju dôveru, a že môžeme zároveň byť súčasťou nového strategického smerovania,“ povedala V. Deckerová.

mBank na Slovensku v minulosti spolupracovala s agentúrou PR Clinic. Supreme Communication zastrešuje komunikáciu aj pre klientov ako Uber či Mastercard.