Kooperativa ako dlhoročný poisťovateľ disponuje štatistikami o príčinách nehôd a v novej kampani sa ich rozhodla priblížiť.

Sústreďuje sa v nej na najčastejšie dôvody vzniku týchto poistných udalostí. Kampaň dáva reálne údaje do kontrastu s najmenej pravdepodobnými, respektíve nereálnymi príčinami vzniku škody.

Úvodný spot upozorňuje podnikateľov na vysokú frekvenciu požiarov, ktoré sú zodpovedné až za 27 percent škôd na ich majetku. Avšak pravdepodobnosť, že škodu pri podnikaní spôsobí yeti, je nula percent.

Edukačná kampaň je súčasťou novej vlny stratégie komunikácie spoločnosti. O kreatívne riešenie kampane sa aj tentoraz postarala jej dvorná agentúra MUW Saatchi & Saatchi.

Vizitka kampane

  • Creative Director: Adam Marčan
  • Art Director: Adam MarčanCopywriter: Matúš Kvas
  • Strategy Planner: Klaudia Linkeschová
  • Unit Director: Anna Dzurjaníková
  • Account Manager: Zuzana Záziková
  • Režisér: Peter Czikrai
  • Produkcia: Protos Productions