„Počas najbližších troch rokov chceme posilniť znalosť značky u kľúčových cieľových skupín a komunikovať Komunálnu poisťovňu ako partnera nielen miest a obcí, ale aj ich obyvateľov, ktorým vieme poskytnúť všetky typy poistenia. Tento rok pracujeme na redefinícii našej vízie a misie a následne aj na úprave stratégie v oblasti korporátnej komunikácie,“ vysvetľuje riaidteľka úseku komunikácie a bankopoisťovníctva z Komunálnej poisťovne Daniela Michaličová.

Agentúra má zastávať úlohu externého konzultanta pre nastavenie stratégie, ale rovnako dopĺňať interné kapacity v oblasti komunikácie s médiami, CSR a v prípade potreby aj internej respektíve krízovej komunikácie.

Stratégiu značka spolu s agentúrou nastavila na najbližšie tri roky. V minulosti sa o PR aktivity Komunálnej poisťovne starala agentúra PR Clinic.