Úrad žiadosť zverejnil s dátumom 5. augusta, registrovaná známka je kombinovaná – zahŕňa slovný tvar aj vizuálne stvárnenie.

Logo s nápisom „Kajšmentke“, ktoré sa registruje, sa podobá na vizuál šírený na internete. Po tom, čo sa výraz stal populárnym, sa začali vyrábať tričká a ďalšie časti oblečenia označené nápisom. Na Facebooku má aktuálne skupina Kajšmentke takmer 37-tisíc členov.

Majiteľkou ochrannej známky sa podľa registra stane Beáta Štípalová, teda samotná autorka slova, ktorá ho vyslovila vo finálovej úlohe televíznej súťaže Páli vám to vysielanej na TV Joj.

Podľa kategórie triedenia ho chce aj autorka použiť v segmente spotrebného tovaru – na odevoch a obuvi. Kajšmentke sa tak teoreticky môže stať módnou značkou. Tričko s nápisom Kajšmentke je v predaji, odkedy sa virál začal šíriť.

Registrácia ochrannej známky dáva majiteľovi výhradné právo na jej používanie. Na Úrade priemyselného vlastníctva si takto názvy a logá poisťujú desiatky subjektov, medzi nimi aj televízie v prípade nových relácií či politici so svojimi volebnými heslami.

Cena každej registrácie sa začína okolo 170 eur, v rámci celej Európskej únie to stojí okolo tísic eur. Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky. Ak majiteľ o to požiada najneskôr v poslednom roku platnosti zápisu známky, úrad platnosť predĺži o ďalších desať rokov.