VÍŤAZNÁ KAMPAŇ – JÚL 2018

Logohry s prerábkami – Prvá stavebná sporiteľňa 

Hry s logom priniesli triumf Prvej stavebnej sporiteľni

Zdroj: Respect APP

Hodnotenie: 5,56 / 10 bodov
Zadávateľ: Prvá stavebná sporiteľňa
Agentúra: Respect APP

Viac o kampani sa dočítate nižšie.


2. miesto

Jasné, že áno! – Birell

Hodnotenie: 5,33 / 10 bodov
Zadávateľ: Birell (Plzeňský Prazdroj Slovensko)
Agentúra: TRIAD Advertising


3. miesto

Kurz sebavedomia – Axe 

Hodnotenie: 5,24 / 10 bodov
Zadávateľ: Axe (Unilever) 
Agentúra: Zaraguza


Bodové hodnotenie Kampane mesiaca (max. počet bodov 10)

Kampaň Odborná porota Verejnosť Agentúry Spolu
Jasné, že áno – Birell 6 5,14 3,5 5,33
Navždy mladí – Poštová banka 4,67 5,57 3,5 4,61
Meníme Pohodu na domov – PSS 5,33 3,86 5,5 5,07
A do partie – Borovička Borec 2,33 4,29 2,5 2,76
Kurz sebavedomia – Axe 5,67 4,71 4,5 5,24
Nielen žiť, ale aj zažiť – VÚB Banka 4,33 3 2 3,6
Slušne vlakom – ZSSK 4,33 4,43 4 4,29
Keltský sen – Kelt 4 4 2,5 3,7
Toto leto nuda nehrozí – 4ka 2,33 3,57 3,5 2,81
Logohry s prerábkami – PSS 6 4,29 5,5 5,56
Southern slow since 1905 – Royal Crown Cola 3,67 4,14 5 4,03
Najzábavnejšia Orange TV – Orange 4,67 3,57 4 4,31
Pozn.: v hodnotení je podľa pravidiel váha hlasov porota – verejnosť – agentúry v pomere 3:1:1.

V hlasovaní verejnosti sme vyžrebovali Jozefa Želúdeka, ktorý vyhral štvrťročné digitálne predplatné TRENDU.

Vtipne rozohrané logá zaujali vizuálne na prvý pohľad  

V júlovej Kampani mesiaca najviac zarezonovala kampaň Prvej stavebnej sporiteľne, ktorá pri propagácii úverov stavila na variácie svojho loga – domčeka. Tvorcovská agentúra Respect APP ho „rozbila“ už na jar, keď sa odvážne pohrala s typickým zeleným štvorčekom, modrým trojuholníkom a červeným kruhom. Tie vo vizuáloch posunula či doplnila o ďalšie prvky, aby vytvorila bytový nábytok, letiaci balónik či maliarsky valček, všetko podčiarknuté claimom „Meníme vaše bývanie na domov“.

„Zadali sme našej kreatívnej agentúre úlohu, aby sa zamyslela nad variáciami nášho vynoveného loga a využitím v praxi v rámci letnej reklamnej kampane. Tentoraz sme nestavili na konkrétnu produktovú ponuku, ktorú v posledných rokoch komunikuje náš Lišiak, ale išli sme cestou účelov využitia stavebného sporenia, ktoré sme vtipne prepojili práve s logovariáciami,“ hovorí riaditeľ marketingu PSS Martin Ranuša.

Hry s logom priniesli triumf Prvej stavebnej sporiteľni

PSS – postery s logovariáciami Zdroj: Respect APP

Vizuály pomohli odkomunikovať zmenenú vizuálnu identitu PSS, ktorá sa upravovala po 25 rokoch. V lete sa objavili ďalšie variácie loga, tentoraz už v 3D podobe. Tie už PSS spojila so sloganmi, ktoré pripomínali, že poskytuje úvery na rekonštrukciu bývania.

Draftov bolo viac ako štyri, ktoré sa napokon vybrali. Ďalšie podľa M. Ranušu vznikajú, pretože logovariácie chcú využiť aj na komunikovanie spoluprác respektíve podpory humanitným, vzdelávacím alebo kultúrnym projektom.

„Myslím si, že sa nám podarilo vyvinúť jednoduché a čisté 3D grafiky s krátkymi headlinami, ktoré zrozumiteľne prepájajú spoločnosť s účelom využitia finančného produktu,“ hovorí M. Ranuša, podľa ktorého dostali variácie 3D, aby pribudol ďalší rozmer, akýsi vizuálny akcent, ktorý sa naplno rozvinul hlavne v online reklamách.

Hry s logom priniesli triumf Prvej stavebnej sporiteľni

Zdroj: PSS

Hry s logom priniesli triumf Prvej stavebnej sporiteľni

Zdroj: PSS

Vznik celého konceptu bol pritom prozaický – PSS potrebovala pokryť „trvalkové“ plochy na niekoľkých bilbordoch niečím nadčasovým, príjemným a zároveň fungujúcim. Tak vznikol vizuál s pracovným názvom „balónik“. S touto grafickou potom PSS pracovala aj v rámci prípravy letnej produktovej kampane. Logo rozhýbala aj vo vizuáli pre festival Pohoda. V komunikácii cielila, pochopiteľne, na ľudí, ktorí si na leto naplánovali rekonštrukciu svojho bývania a pre túto aktivitu hľadali čo najvýhodnejší spôsob financovania.

„Z kampane malo byť jednoznačne zjavné, že Prvá stavená sporiteľňa zlepšuje ľuďom možnosti bývania – či už tým, že si vezmú úver na nové bývanie, alebo tým, že časť svojho bývania zrekonštruujú alebo premaľujú,“ hovorí M. Ranuša.

Hry s logom priniesli triumf Prvej stavebnej sporiteľni

PSS – poster (Pohoda) Zdroj: Respect APP

PSS vopred nezisťovala, ako verejnosť vníma a rozpoznáva „roztancované“, zmenené logo vo vizuáloch. V minulosti však testovala, ako klienti aj neklienti prijali samotné inovované logo PSS. „Výsledky boli výborné, takže vieme, že nepotrebujeme budovať jeho zapamätateľnosť od začiatku, postačí nám len posilniť tento parameter a pozdvihnúť ho na ešte vyššiu úroveň,“ vysvetľuje M. Ranuša.

Produktovú kampaň aj v tomto prípade PSS testovala počas jej trvania, momentálne je vo fáze vyhodnocovania. „Z obchodného hľadiska a dosiahnutých výsledkov vieme, že naša snaha nebola márna.“

V celkovom nastavení komunikácii sa PSS dlhodobo spolieha najmä na outdoor a televíziu. V tomto prípade bol novinkou nasadený sponzorský TV odkaz. PSS popri tradičných médiách hovorí podobne ako iní zadávatelia o silnejúcom spende v online.

„Taký je trend, nedá sa zastaviť a my to rešpektujeme. Usilujeme sa intenzívne komunikovať na sociálnych sieťach, prostredníctvom natívnej reklamy, posilňujeme povedomie o značke na webe, prepájame všetky komunikačné kanály s našou webstránkou,“ hovorí M. Ranuša. „Logovariácie sa nám náramne hodia do tejto stratégie. Sú príťažlivé, zapamätateľné, hravé a určite aj funkčné,“ dodáva.

Je to koncept na imidžové aj produktové posolstvá 

Lišiacky koncept má potenciál naďalej sa organicky rozvíjať, hovorí o kampaniach pre PSS partner agentúry Respect APP Yolka Udičová.

Hry s logom priniesli triumf Prvej stavebnej sporiteľni

Yolka Udičová Zdroj: Archív Y. Udičovej

PSS upravila svoju vizuálnu identitu, prečo bola potrebná?

Redizajn loga prišiel po 25 rokoch. K potrebe zmeny prispela aj skutočnosť, že štvrťstoročie staré logo podľa prieskumov pôsobilo na ľudí príliš nemoderne. Skrátil sa aj názov spoločnosti. Popri plnom názve Prvej stavebnej sporiteľne v logu figuruje tiež skratka PSS.

Z čoho ste vychádzali pri príprave novej identity? Aké parametre má spĺňať?

Dôraz bol kladený na rozpoznateľnosť, ktorá je v tomto momente takmer absolútna, modernosť grafiky, súčasný a vizuálne príjemný dizajn pri zachovaní pôvodných charakteristických prvkov – domčeka pozostávajúceho z troch geometrických tvarov modrej, zelenej a červenej farby. Jeho architektúra sa ale zmenila. Z kedysi obľúbeného poschodového rodinného domu sa stal dnes populárny bungalov.

V kampani ste sa s logom hrali, upravovali ho. Bol s tým klient hneď stotožnený, alebo ste museli presviedčať?

Vývoj bol postupný. V snahe uviesť nové logo čo najviditeľnejšie sme začali hľadať koncept, v ktorom tú zmenu ukážeme, ale zároveň odkomunikujeme posolstvo PSS – claim Meníme vaše bývanie na domov a aj benefity spoločnosti. Tak vznikol nezameniteľný koncept Logovariácie a prvé tri imidžové vizuály s balónikom, lampou a valčekom. Koncept má však potenciál odkomunikovať nielen imidžové posolstvá, ale aj produktové. Preto sme ho využili aj v letnej úverovej kampani.

Ako sa pre PSS snažíte osloviť najmladšiu cieľovku? Akým spôsobom sa jej zásah javí ako najefektívnejší?

Online, respektíve digitál, samozrejme. Okrem toho sme minulý rok komunikovali na študentov aj postermi umiestnenými na vysokých školách a internátoch. Vizuály boli prispôsobené tomu, aby zaujali aj mladšiu cieľovku. Tešíme sa, že zaujali aj odbornú verejnosť – získali bronz na festivale Zlatý klinec.

Nezameniteľným symbolom PSS je animovaný Lišiak. Ako sa s ním pracuje po toľkých rokoch? Nie je ešte vyčerpaný, prípadne čo ho čaká ďalej?

PSS ani my ako agentúra si nemyslíme, že je vyčerpaný. Lišiak je veľmi silný odlišovač, nemôže sa zameniť so žiadnou inou bankovou komunikáciou. Lišiacky koncept má potenciál naďalej sa organicky rozvíjať. Nechceme dopredu prezrádzať, kam sa bude uberať, ale už v posledných dvoch kampaniach mu pribudla partnerka. Teraz riešia situácie spojené s bývaním spoločne.

Ako hodnotíte spoluprácu s PSS? Ako je nastavená?

Pre Prvú stavebnú sporiteľňu pracujeme od roku 2008, kedy vyhlásila kreatívny tender, ktorý sme vyhrali. Tento rok teda oslavujeme jubilejné 10. výročie úspešnej spolupráce, na čo sme veľmi hrdí. O tom, že túto spoluprácu môžeme považovať za úspešnú, hovoria aj ocenenia, či už na Zlatom klinci, Zlatej Pecke alebo shortlist na Effie. V prvom rade je tu hlavne spokojný klient.

Čo je nové v Respect APP? Na čom ste pracovali v ostatných týždňoch?

Pozeráme sa po nových príležitostiach do budúcnosti – to sa týka produktu našej agentúry aj ľudí. Za posledné mesiace sme výrazne posilnili tím o nových, sviežich, ambicióznych kreatívcov. A hlavne máme nového managing directora (Milan Obetko, pozn. Mediálne.sk) so zaujímavým backgroundom a medzinárodnými skúsenosťami v marketingu na strane klientov a v mediálnych agentúrach, ktorý prináša nový vietor a popri upevnení štruktúry a nastavovaní procesov agentúry bude zodpovedný za rozširovanie služieb, rozvoj tímov a celkovo rast agentúry.