Spotrebiteľské prieskumy dlhodobo ukazujú, že aktivity značiek v ochrane planéty, životného prostredia a prírody sa stávajú pre spotrebiteľov a spotrebiteľky dôležitým kritériom pre ich rozhodnutie sa v prospech nejakej značky. A naopak, absencia týchto aktivít sa môže stať dôvodom ich potenciálneho zamietnutia uvažovania o nejakej značke.

Či sa to reálne aj prejavuje v spotrebiteľskom správaní, je v podstate irelevantná otázka, lebo behaviorálna ekonómia, sociálna a kognitívna psychológia pracujú s pojmom, ktorý pozná aj ekonómia a to je „sebanapĺňajúce sa proroctvo.“

V prípade „greenvertisingu,“ teda „zelenej“ reklamy a marketingu to znamená, že čím dlhšie bude tento naratív súčasťou verejného diskurzu, tým skôr sa stane samozrejmosťou nielen pre spotrebiteľky a spotrebiteľov, ale aj pre značky a firmy.

Čiastočne z tohto dôvodu sa začína v antikozumeristických organizáciách používať výraz „greenwashing,“ ktorý má označovať zneužívanie zelenej témy pre marketingové a obchodné účely.

Ponechajme tieto úvahy bokom a ukážme si niekoľko možností zelenej reklamy, ktoré vás môžu inšpirovať v tom, ako by ste k ochrane našej spoločnej planéty mohli prispieť aj vy a vaše značka.