Agentúry majú prihlášky posielať do 9. októbra v prípade skorej uzávierky. Druhá uzávierka je do 16. októbra a posledná 23. októbra, čo je finálny deadline.

Od toho, či agentúra prácu prihlási v skorej uzávierke, alebo vo finálnej, závisí aj výška poplatku. Tie agentúry, ktoré prihlasujú prácu do súťaže prvý raz, majú znížený poplatok o polovicu.

Prihlásiť sa môžu nielen reklamné agentúry, ale aj agentúry, ktoré pôsobia v oblasti digital, PR, event managementu či v oblasti mediálnej stratégie. Nakoľko je Effie ocenením úspešnej spolupráce agentúra – klient, ocenenie si automaticky preberá i zadávateľ.

Novinkou je kategória Employer Branding, ktorá vznikla z iniciatívy portálu Profesia.sk. Je určená pre kampane,  ktoré nepromujú konkrétny produkt alebo službu, ale ich cieľom je zlepšiť reputáciu spoločnosti a zefektívnenie náboru nových zamestnancom, udržanie si existujúcich, alebo promovanie spoločnosti ako atraktívneho zamestnávateľa. 

Súčasťou tohto ročníka bude aj workshop, ktorý sa bude konať 24. septembra v bratislavskej Satori Stage. Na ňom poskytnú odborníci agentúram pomoc, ako pripraviť víťaznú prihlášku, ako získať potrebné údaje a ako ich usporiadať tak, aby skutočne podporili efektivitu danej kampane.

Prihláškami prevedú Martin Woska z Triadu, víťaznej agentúry národných i nadnárodných Effie a bývalí porotcovia a autori najväčšieho počtu víťazných prihlášok Veronika Romsauerová a Juraj Plánovský z agentúry Istropolitana Ogilvy a Vladimír Lefik z Wiktor Leo Burnett. 

Verejné prezentácie a slávnostné vyhlásenie výsledkov Effie Awards Slovakia 2019 a Agentúra roka je naplánované na 22. novembra v priestoroch Mlynice v Bratislave.

V minuloročnom ročníku získali najvyššie zlaté ocenenie kampane pre Niké (Výdrž s Lacom Borbélym) od agentúry Istropolitana, agentúra MUW Saatchi & Saatchi získala zlato za prácu Ako Sagan zmenil Telekom? pre klienta Slovak Telekom. Tretie zlato získala Zaraguza za prácu Popradská káva: Tajomstvo pravého kávičkára pre Baliarne obchodu Poprad. Agentúrou roka sa prvýkrát stal Triad.