Podnet sa týkal slova „najsamfasa“, ktoré je v jednom z animovaných spotov Lidlu. V piesni sa spieva: „Veď Lidl postaví krásne dielko, najsamfasa ihrisko Žihadielko.“

Podľa sťažovateľov výraz do reklamy nepatrí, lebo má v maďarskom význame vulgárnu konotáciu. Arbitrážna komisia sa však s názorom nestotožnila.

„Predmetný výraz je prevzatou súčasťou slovenského jazyka a bežnou súčasťou slangového vyjadrovania sa aj mladých ľudí, vo význame, ktorý nie je vulgárny ani neslušný. V slovenskom jazyku má výraz význam, ktorý sa spája s pozitívnymi vyjadreniami (napr. dobrý, výborný, vynikajúci, skvelý...) a takto je nevyhnutné ho vnímať aj v kontexte spotu a celkového komunikačného posolstva reklamy,“ konštatovala komisia, ktorá nenašla v reklame porušenie kódexu.

Druhou posudzovanou reklamou bol spot Vitany na polievky v paste Grunt. Spotrebiteľovi prekážalo, že výrobca v reklame opisuje výrobu produktu technologickým postupom varenia a následného redukovania obsahu, aby bolo možné pastu baliť „do vaničky“, ako uvádzajú v reklame herci. V skutočnosti sa však Grunt vyrába podľa podnetu inak, a preto reklama zavádza spotrebiteľa a klamlivo ho nabáda ku kúpe výrobku.

Ani v tomto prípade sa komisia so sťažnosťou nestotožnila s argumentom povolenej hyperboly v reklame, prostredníctvom ktorej firma prezentuje základné vlastnosti produktu a jeho použitie.

„Reklamná hyperbola je v spote jasná a AK RPR sa nedomnieva, že by priemerný spotrebiteľ mohol vybrané výrazové prostriedky reklamy (napr. využitie spojenia ‚֖redukujem do vaničky‘) vnímať doslovne, respektíve inak ako len v kontexte prezentácie vlastností produktu a demonštrácie jeho použitia,“ píše v stanovisku komisia.