„ČSOB si je plne vedomá toho, že budovanie a šírenie dobrého mena je pre firmu, ktorá chce úspešne rásť, nevyhnutné. A preto pre nich urobí opäť niečo naviac – s týmito podnikateľmi zdieľa svoj zakúpený reklamný priestor na ich prezentáciu,“ vysvetľuje banka zámer svojej aktivity.

Uvádza, že pre podnikateľov a malé firmy sú neraz bariérou v ich ďalšom raste chýbajúce finančné prostriedky na prezentáciu svojich výrobkov a služieb. Práve oni sú však podľa ČSOB pre slovenskú ekonomiku a tvorbu pracovných miest kľúčovými.

„Malí podnikatelia zásadným spôsobom ovplyvňujú to, ako sa darí ich regiónu a ľuďom, ktorí v ňom žijú. Preto potrebujú partnera, ktorý im bude dôverovať. ČSOB sa im rozhodla vyjadriť túto dôveru zdieľaním vlastného mediálneho priestoru formou online bannerov, rádiospotov, printových médií vrátane regionálnych denníkov a citylightov,“ vysvetľuje Mária Horváthová, manažérka Oddelenia komunikácie ČSOB.

ČSOB poskytne svoj reklamný priestor podnikateľom a firmám

Zdroj: ČSOB

Približuje tiež, že namiesto prezentácie vlastných riešení bude banka v médiách propagovať konkrétnych podnikateľov, malé firmy, a ich biznis. „Pretože v ČSOB sme presvedčení o tom, že si to zaslúžia,“ dodáva.

Kampaň z dielne MUW Saatchi & Saatchi je rozdelená na dve fázy. V prvej z nich venovala reklamný priestor 35 podnikateľom pôsobiacim naprieč celým Slovenskom, ktorí sú klientmi ČSOB.

Všetci ostatní podnikatelia, ktorí majú záujem o tento priestor, sa môžu prihlásiť do 31. júla. Spomedzi nich bude vybratých ďalších 15, ktorých prácu bude banka promovať.

O reklamný priestor banky sa môžu uchádzať podnikatelia a malé firmy s ročným obchodným obratom do 1,5 miliónov eur, ktorí sú klientmi ČSOB. Rovnako tak môžu spraviť aj noví klienti, ktorí sa stihnú zaregistrovať do 31. júla.

ČSOB poskytne svoj reklamný priestor podnikateľom a firmám

Zdroj: ČSOB