„Múdre je, nechať si poradiť“ je hlavnou ideou prvého televízneho spotu, ktorého ústrednou postavou je sova.

„Doterajší koncept značke ČSOB výrazne pomohol v jej pozicioningu a priraditeľnosti. Uvedomujeme si však, že každý koncept má svoju trvácnosť a spolu s našou reklamnou agentúrou sme sa už dávnejšie zhodli na tom, že potrebujeme zmenu. Finálnemu rozhodnutiu predchádzala séria workshopov, prieskumov a diskusií. Výsledkom je koncept, ktorým dokážeme v komunikácii reagovať na všetky zmeny, ktoré finančný sektor čakajú,“ hovorí Martin Gazárek, riaditeľ Zákazníckej divízie ČSOB.

ČSOB si ponechala svoj slogan „Pre vás osobne“, ktorý používa od roku 2014. Tvárou kampaní banky bol dlhoročne anglický herec Jake Maskall, ktorý účinkoval aj v jarnej reklame ČSOB. Aj nový koncept pripravila agentúra MUW Saatchi & Saatchi, ktorá má značku v portfóliu od roku 2011.

„Zmena je veľká príležitosť aj pre agentúru pozrieť sa na veci po novom. Pre poradenstvo sme hľadali ideové a koncepčné riešenie. Výber sovy nebol náhodný. Stelesňuje hneď niekoľko vlastností, ktorými sa chce ČSOB prezentovať na finančnom trhu: je múdra, dravá, vidí v noci, má nadhľad, periférne videnie a navyše, dokonale spĺňa color code značky,“ dopĺňa Pavol Pružinec z MUW Saatchi & Saatchi.

Spot sa nakrúcal sa v Prahe v réžii Romana Valenta. Nová tvár konceptu, snežná sova Ute, vystupuje v spote ako jeden z členov partie, ktorý nájde najlepšie investičné riešenie – v ČSOB vedia ako investovať. Sova je navigátorom, ktorý klientom nájde to najlepšie riešenie pre naplnenie ich cieľov.

„To je naším cieľom, byť navigátorom pre klienta vo finančnom svete. Osobné nasadenie, skvelá diagnostika a riešenia na mieru predstavujú pre klienta pridanú hodnotu popri pokračujúcej digitalizácii. A na tom chceme stavať aj naďalej, pričom dôraz budeme klásť na poradenstvo, vo všetkých jeho podobách,“ hovorí M. Gazárek. Cieľová skupina a pozicioning značky sa s novým konceptom nemení, dodáva banka.

„Rovnako dôležité pre nás je to, ako sa s novým konceptom stotožnia naši zamestnanci. Preto spusteniu kampane predchádzala aj niekoľkodňová interná komunikácia, v ktorej budeme pokračovať aj naďalej. Uvedomujeme si, že ide o výraznú zmenu komunikácie, a o to viac nás teší, že reakcie zamestnancov na nový koncept boli pozitívne. Rovnako veríme, že si náš nový hrdina získa aj divácke sympatie,“ doplnil M. Gazárek.

Vizitka kampane

  • Kreatívny riaditeľ: Pavol Pružinec
  • Art director: Ivan Tichý
  • Copywriter: Pavol Pružinec, Dajana Székelyová
  • Account manager: Anh Doan
  • Account director: Anna Dzurjaniková
  • Hudba: Fat Music
  • Režisér: Roman Valent
  • Produkcia: Armada Films
  • Foto + 3D: Matúš Bence