M. Čubrík prichádza do spoločnosti z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, kde pracoval ako diplomat. Štyri roky pôsobil v Bruseli na delegácii Slovenskej republiky pri NATO. Po návrate do Bratislavy organizoval medzirezortné a medzinárodné rokovania a ako analytik publikoval na odborných portáloch.

V rámci svojej novej funkcie bude zastupovať záujmy spoločnosti Coca-Cola HBC v profesijných združeniach a asociáciách ako napríklad Združenie značkových výrobkov, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov, združenie pre cirkulárnu ekonomiku Slicpen alebo Potravinárska komora Slovenska.

„Mám veľkú radosť, že som sa stal súčasťou tímu Coca-Cola HBC Česko a Slovensko a verím, že svojou prácou prispejem k tomu, aby Coca-Cola bola aj naďalej úspešnou značkou,“ povedal M. Čubrík.

Nový manažér sa bude podieľať aj na externej a internej komunikácii spoločnosti a aktivitách v oblasti udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti firmy, predovšetkým s dôrazom na Slovensko, bude tiež monitorovať relevantnú legislatívu a v spolupráci s interným tímom pripravovať pozičné dokumenty.

„Som presvedčený, že vďaka svojej energii, nasadeniu a analytickému mysleniu bude Michal veľkou posilou pre náš tím vonkajších vzťahov a udržateľnosti,“ hovorí Petr Jonák, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

„Chceme byť dobrým partnerom verejných inštitúcií na Slovensku a dobrým susedom, ktorý sa venuje komunitám a udržateľnosti svojho biznisu. Aktuálne napríklad podporujeme snahu slovenskej vlády zaviesť zálohy na plastové fľaše a plechovky a chceme pomôcť našimi skúsenosťami z krajín ako Nórsko alebo Estónsko, ktoré majú v triedení a recyklácii najlepšie výsledky,“ dodal.

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko je jedným z najväčších výrobcov a distribútorov nápojov spoločnosti The Coca-Cola Company. Na jej čele je od júla 2017 generálna riaditeľka Maria Anargyrou-Nikolić.