Výstupom z tejto konferencie, je otvorený list, ktorý členovia KRAS-u adresujú kolegom, zadávateľom a vláde Slovenskej republiky.

Otvorený list:

My, členovia Klubu Reklamných Agentúr Slovenska, si plne uvedomuje vážnosť situácie, v ktorej sa naša krajina, Európa a aj celý svet aktuálne nachádza.

Vyzývame našich kolegov, všetky reklamné a komunikačné agentúry a zároveň všetky firmy v komunikačnom a marketingovom priemysle, aby pristupovali veľmi zodpovedne a empaticky k ekonomickým a personálnym opatreniam, ktoré v súvislosti s Covid-19 zavedú. Zároveň vyzývame našich zamestnancov, aby prijaté opatrenia zamestnávateľov chápali a vnímali ako nevyhnutné a z dlhodobého pohľadu prospešné. 

My sami si tiež uvedomujeme náročnosť tejto situácie, skúsme sa k nej postaviť spoločne s cieľom zabezpečiť prekonanie týchto mesiacov s čo najmenšími stratami na všetkých stranách. Solidárne sa snažíme pre Vás v maximálnej možnej miere optimalizovať náklady a veríme, že sa nám podarilo implementovať riešenia pre udržanie pracovného nasadenia našich tímov. Vyzývame našich klientov a všetkých zadávateľov marketingovej komunikácie , aby pristupovali k extrémnemu kráteniu rozpočtov s rozvahou a svoj mediálny priestor využili hlavne na zodpovednú a edukatívnu komunikáciu  pre podporu dodržiavania opatrení.

Vyzývame Vládu Slovenskej Republiky, aby pokračovala v prijímaní takých opatrení, ktoré pomôžu udržať na Slovensku zamestnanosť a teda kúpyschopnosť.

Vláde Slovenskej republiky a rovnako orgánom štátnej správy, ponúkame k dispozícii naše kapacity a skúsenosti na komunikačné projekty verejnoprospešného záujmu.

Odsudzujeme akékoľvek poplašné správy a dezinformácie, ktoré ešte viac brzdia ekonomiku a negatívne vplývajú na psychické zdravie ľudí.

My, členovia KRAS-u sa zároveň spoločne zaväzujeme, že komunikáciou sa budeme snažiť udržiavať našu spoločnosť zodpovedne informovanú a optimisticky naladenú.

Členmi KRAS-u su agentúry Apple Pie Advertising, Effectivity Powered by Publicis, Elite Solutions, Istropolitana Oglivy, JandL, marketing a reklama, Mullen Lowe GGK, Made by Vaculik, MUW Saatchi & Ssaatchi, Respect APP, Triad Advertising, Wiktor Leo Burnett a Zaraguza.