PR Klub a Asociácia hovorcov Slovenska (AHS) vyhlasujú prvú medzinárodnú súťaž komunikátorov Česka a Slovenska Zlatý Středník (Zlatá bodkočiarka). PR Klub je združením viac než 220 profesionálov v oblasti PR. Asociácia hovorcov Slovenska je zas nezávislou a apolitickou profesijnou organizáciou hovorkýň a hovorcov zo štátnej správy, samosprávy a súkromného sektora Slovenska. Spoločný projekt bude unikátnym miestom pre benchmarking najlepších komunikátorov 15 miliónového priestoru Strednej Európy. Prihlášky komunikačných projektov je možné podávať do 31. marca 2021. Víťazi budú vyhlásení v septembri.

Asociácia hovorcov Slovenska sa rozhodla stať partnerom českého PR Klubu pri organizácii Zlatého středníka. „Medzinárodný benchmarking práce komunikátorov na Slovensku i v Čechách považujeme za mimoriadne dôležitý. V minulom, historicky prvom ročníku, do ktorého sa zapojili aj slovenské firmy i agentúry, obsadili slovenské projekty najvyššie priečky v 14 percentách. V aktuálnom ročníku sme mimoriadne zvedaví na Česko-Slovenský súboj projektov krízovej komunikácie súvisiacich s pandémiou, ktoré realizovalo množstvo firiem a organizácií,“ povedal Vladimír Machalík, predseda Asociácie hovorcov Slovenska. Ten bol v predchádzajúcom ročníku súťaže členom poroty. Celkovo sa v minulom roku do súťaže zapojilo 54 slovenských prihlášok, zo 415 prihlásených predstavovali projekty zo Slovenska 13 percent.

„Mnoho komunikátorov z Českej republiky pôsobí aj na slovenskom trhu, či už sú to veľké korporácie, finančné domy, či PR agentúry. Rozšírením Zlatého středníka prinášame unikátny priestor, v ktorom umožňujeme benchmark stredoeurópskeho komunikačného priestoru. Komunikátori oboch krajín vďaka tomu budú môcť čerpať inšpirácie najlepších príkladov z oboch krajín a posúvať sa ďalej dopredu. Veľké, stredné i malé firmy, či organizácie tak získajú prehľad o kvalite svojich projektov,“ uviedol Pavel Vlček, predseda Výkonného výboru PR Klubu.

Očkovacia kampaň - Marek Hamšík
Neprehliadnite

Nepresvedčivá kampaň pre presvedčených. Postoj odporcov vakcíny asi nezmení

Prihlasovatelia si môžu vyberať medzi tradičnými kategóriami najlepších firemných časopisov, newslettrov, katalógov, výročných správ, či webov. Súťažiť však môžu aj v kategóriách ako najlepšia štruktúra, obsah, storytelling, PR evente, interná komunikácia, či influencer marketing.

Projekty budú súťažiť o prvenstvo naprieč odvetvovými kategóriami v oblastiach verejného sektora, strojárenstva a energetiky, či finančných služieb. Hlavné a odborové kategórie dopĺňa ocenenie Grand Prix, ktoré si odnesú Osobnosť PR, Talent roku, Najlepšia agentúra a tiež Najlepší covid projekt.

ZLATÝ STŘEDNÍK 20/21 – kategórie:

Hlavné kategórie

1. Externý tlačený časopis a noviny

2. Interný tlačený časopis a noviny

3. Elektronický časopis a blog

4. Newsletter

5. Brožúra, katalóg a leták

6. Výročná správa

7. Webové stránky

8. Mobilné aplikácie a inovácie

9. Audio a video prezentácia

10. PR event

11. Využitie sociálnych sietí a influencer marketing

12. Štruktúra, obsah a storytelling

13. Kreatívna idea

14. Nízky rozpočet a jeho efektivita

15. Interná komunikácia a employee engagement

16. Krízová komunikácia, komunikácia zmeny a public affairs

17. Launch, relaunch, rebranding

18. Spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť

19. Integrovaná kampaň

Odborové sektory

1. Auto-moto a doprava

2. Finančné služby

3. FMCG, krása a móda

4. Neziskový sektor

5. Priemysel, strojárstvo a energetika

6. Šport, zábava, umenie, médiá, cestovný ruch a gastronómia

7. Telekomunikácie a IT

8. Verejný sektor a politická komunikácia

9. Zdravotná starostlivosť a farmácie

Grand Prix (navrhne porota):

Najlepšia agentúra

Talent

Osobnosť PR

Najlepší covid projekt

Prihlášky môžu podávať firmy, agentúry a neziskové organizácie aj vládne inštitúcie na: www.zlatystrednik.cz/prihlaska.