Bilbordy komory homeopatov sú vonku od júna, objavili sa na nich tenistka Dominika Cibulková s trénerom Matejom Liptákom, bývalý futbalový reprezentant Szilárd Németh, moderátorka Emma Tekeylová a spevák Robo Papp.

Známe osobnosti sa dali na propagáciu homeopatie, ktorú väčšina odborníkov vníma ako šarlatánstvo s nulovým liečebným účinkom. Podobizeň známych tvárí sprevádzajú na bilbordoch slogany „Homeopatia nám pomáha“, „Verím homeopatii“, „Aj homeopatia je cesta“ a „Homeopatia je presný zásah“.

Arbitrážna komisia RPR dostala ku kampani sťažnosť, zaoberala sa ňou na svojom ostatnom zasadnutí. Vychádzala z toho, že reklama neobsahuje odkaz na žiaden konkrétny produkt – v tomto prípade homeopatický liek. Citáty na bilbordoch považuje za subjektívne výroky osobností, ktoré vyjadrujú ich názor na homeopatiu, a to na základe osobných skúseností.

Nenabáda k zmene spotrebiteľského správania

„Žiaden z bilbordov neobsahuje výzvu, ktorá by nabádala k nutnej, či okamžitej zmene spotrebiteľských návykov, či spotrebiteľského správania a Komisia ani nepredpokladá, že na jej základe by spotrebiteľ urobil rozhodnutie bez toho, aby tomuto predchádzalo bližšie vyhľadanie si informácii o homeopatii, napríklad na webovej stránke, ktorá je na bilborde taktiež uvedená,“ píše sa v stanovisku komisie.

Reklama podľa Rady neobsahuje vyjadrenia ani zobrazenia, ktoré by homeopatiu stavali do pozície jedinej a správnej „liečebnej“ metódy.

Osobnosti nie sú odborníci, preto vraj môžu účinkovať

Komisia nenašla ani rozpor s etickým kódexom v súvislosti s účinkovaním osobností. „Nastať by mohol vtedy, ak by v reklame vystupovali osoby, ktoré sú schopné ovplyvniť spotrebu liekov z titulu svojej odbornosti – napríklad konkrétni lekári, lekárnici, prípadne homeopati. V danom prípade sa tvárami kampane stali známe osobnosti z verejného života a AK RPR ich vystupovanie v rámci reklamnej kampane nepovažuje za porušujúce Kódex,“ konštatuje sa v posudku.

Podnet na účinkovanie známych osobností doručila Rade Spoločnosť sv. Jozefa, podľa ktorej osobnosti zapojené do kampane môžu vzhľadom na svoje profesionálne zameranie výrazne ovplyvniť predaj liekov.

Aj v zákone sa uvádza, že reklama nesmie zahŕňať žiadny prvok obsahujúci odporúčanie známych osôb, ktoré svojou popularitou môžu podnietiť spotrebu liekov. Komisia vychádza pri posudzovaní reklám z vlastného etického kódexu, ktorý ide v mnohých bodoch nad rámec legislatívy, no v tomto prípade pochybenie zadávateľa nenašla. V kódexe sa píše, že „v reklame liekov alebo zdravotníckych pomôcok nesmie vystupovať konkrétna fyzická osoba alebo zástupca právnickej o­soby, ktorý môže vzhľadom na svoju funkciu či pracovné zameranie ovplyvniť spotrebu liekov alebo zdravotníckych pomôcok“.

Homeopati ďakujú tváram za odvahu

Sťažovateľom tiež prekážalo, že na bilbordoch nie je výzva na konzultáciu s lekárom alebo lekárnikom. Zároveň upozornili, že niektoré homeopatiká sú na lekársky predpis, a tak reklama prekračuje hranicu Kódexu, keďže v danom prípade nemôžu byť predmetom reklamy. Aj túto námietku vyhodnotila komisia ako nedôvodnú, keďže reklama nepropaguje konkrétny produkt.

Kampaň, ktorú kritizovali viacerí odborníci, si homeopati obhajujú. „Aj keď veda ešte v súčasnosti nevie dať presnú odpoveď na to, ako homeopatia funguje, jej účinnosť bola preukázaná stovkami vedeckých štúdií,“ napísal predseda rady komory homeopatov Vladimír Petroci po medializovaní témy.

„Homeopatia predstavuje efektívnu a bezpečnú liečbu v súlade s prírodou, ktorú používajú státisíce lekárov a milióny pacientov po celom svete,“ uvádza tiež v príspevku na webe komory.

Homeopati zároveň verejne poďakovali osobnostiam, že sa do kampane zapojili. Komora vyzdvihla ich „nesmiernu odvahu, ktorú svojou účasťou v tejto kampani preukazujú a počas ktorej musia čeliť nielen útokom zo strany skeptikov a fanatikov, ale aj niektorých zaujatých médií“.