Nussbaumova firma od Česka požaduje podľa ministerstva financií 400 miliónov korún (15,8 milióna eur) ako odškodnenie kvôli zákonu o premávke na pozemných komunikáciách, ktorý nariaďuje odstránenie väčšiny pútačov od ciest.

„Arbitrážne konanie ešte nebola v týchto prípadoch začaté, avšak s ohľadom na veľkú výšku údajne spôsobenej škody a doterajší postup pána Nussbauma v rokovaniach o zmierlivé riešenie sporu možno očakávať, že konania budú v najbližšej dobe začaté,“ uvádza sa v materiáli ministerstva.

G. Nussbaum oznámil už v roku 2013, že bude požadovať náhradu škody. Podľa hovorcu úradu Michala Žurovca dostalo ministerstvo predžalobnú výzvu a posledná komunikácia medzi stranami sa uskutočnila v novembri 2017. „Ministerstvo financií žalobu doteraz nedostalo,“ uviedol hovorca. Dodal, že podľa úradu medzinárodná dohoda porušená nebola.

Odstránenie bilbordov z ochranného pásma diaľnic a ciest 1. triedy vyžaduje novela zákona o pozemných komunikáciách platná v Česku od septembra. Majiteľom reklamných plôch nariaďuje z bezpečnostných dôvodov ich odstránenie, ak sú bližšie ako 250 metrov od diaľnic a 50 metrov od ciest prvej triedy.

Cestári v septembri napočítali okolo diaľnic a ciest prvej triedy takmer 7-tisíc reklamných zariadení, z toho asi 3-tisíc ich odporovalo zákonu.

Po troch mesiacoch od zákazu bilbordov v ochrannom pásme ciest a diaľnic bol odstránený len zlomok nepovolených reklamných pútačov. Ministerstvo dopravy na začiatku novembra uviedlo, že vydalo päť desiatok výziev na ich odstránenie.