Ak sa napríklad niekto rozhodne zdiskreditovať vaše podnikanie, internet mu poskytne dostatok munície. Stačí namieriť a publikovať.

O tom, že internet je plný heiterov, vieme všetci, no skúste si predstaviť, že vám, či vašej firme chce niekto cielene uškodiť. V rámci on-line priestoru si vie  kedykoľvek, odkiaľkoľvek založiť webstránku, kde umiestni, či pravidelne umiestňuje informácie, ktoré vás poškodzujú a vy s tým neviete nič urobiť. Nikto nekontroluje, kto stránku založil, ani aký obsah šíri. Nemusíte o nej dokonca ani vedieť.

Ďalšou efektívnou platformou sú diskusné fóra, ktoré milujú nielen hejteri, ale sú účinné aj pre negatívne píár. Napísať osočujúce či klamlivé komentáre na adresu kohokoľvek v diskusií pod on-line príspevkom predsa nikoho nič nestojí. A schovaný za screenom sa jednoznačne hejtuje najjednoduchšie.

Žiaľ, tieto praktiky, ktoré sú často vnímané len ako on-linová diskusia, ktorú môžete rýchlo zavrieť, môžu mať skutočný dopad. Je známe, že napríklad Facebook už zničil nejedno sebavedomie mladého človeka cez dobre cielenú „kampaň“ jej či jeho spolužiakov. Takáto pofidérna či  lživá komunikácia sa môže šíriť aj na adresu firiem, a to nielen zahraničných.

Negatívnu skúsenosť s neférovými marketingovými praktikami šírenými cez on-line priestor má aj Slovák, MUDr. Ján Popovič, ktorý pôsobí v beauty segmente. Jeho Dr. Popovič Inštitút je relatívne mladá klinika špecializujúca sa na transplantáciu vlasových folikulov (cibuliek) a teda na pomoc ľuďom, ktorí po úraze, chorobe či pri prirodzenej strate vlasov hľadajú efektívnu cestu, ako svoju korunu krásy získať späť. Klinika je licencovaná (Bratislavským samosprávnym krajom) a úzko špecializovaná na realizáciu pokročilej FUE (Follicular Unit Extraction) – metódu, ktorá je nebolestivá s krátkou dobou rekonvalescencie, ktorú vyhľadávajú slovenskí i zahraniční klienti.

Už pri rozbehu však narazila na neférové marketingové praktiky konkurencie -  maďarského salónu PHAYEDE. Tá na internete rozbehla anti-kampaň prostredníctvom webstránky Transplantacia-vlasov.eu, ktorej cieľom je zdiskreditovanie inštitútu prostredníctvom šírenia klamlivých informácií a ničím nepodložených „negatívnych príkladov“ práce menovite MUDr. Jána Popoviča. Tieto praktiky marketingového lynčovania bolo pracovisko nútené riešiť súdnou cestou. Napriek tomu, že súd uznal praktiky salónu PHAYEDE za nezákonné a nariadil webstránke jej obsah stiahnuť s okamžitou platnosťou, webstránka stále funguje a naďalej sa pokúša odradiť potenciálnych klientov tohto vysoko špecializovaného, certifikovaného pracoviska.

O tom, ako  je možné brániť sa podobným praktikám a aké bolo pozadie tejto konkrétnej kauzy, sme sa rozprávali s MUDr. Jánom Popovičom:

Aké boli okolnosti spustenia anti-kampane proti Vašej osobe a Vášmu podnikaniu zo strany salónu Phayede?

Maďarský salón PHAYEDE ma svojho času angažoval ako hlavného chirurga. Zákroky sa robili v maďarskom Mosonmagyarovari, cieľova klientela sa však nachádzala na Slovensku, respektíve v Českej republike. Preto bola väčšina marketingových aktivít smerovaná na slovenský resp. český trh. Prebehla aj PR kampaň v slovenskej aj českej TV s výrazne pozitívnym ohlasom. V tom čase som netušil, že salón PHAYEDE funguje v režime kozmetického salónu, a teda na zákroky spojené s transplantáciou vlasov nedisponuje potrebnou licenciou. Predpokladám, že to bol i dôvod, prečo sa jeden z jeho majiteľov, pán Tomáš L., zdráhal otvoriť pobočku na Slovensku. Konzultácie pacientov, na ktoré nemá príslušné medicínske vzdelanie, vykonával a naďalej vykonáva v prenajatom byte v Bratislave.
I z tohoto dôvodu medzi nami vznikali nezhody, ktoré vyvrcholili mojím odchodom zo salónu PHAYEDE. Reakciou bolo spustenie anti – kampane voči klinike Dr. Popovič Inštitút, ktorý som medzitým založil v Bratislave, i voči mojej osobe. Vznikla sponzorovaná internetová stránka, ktorej cieľom je  znevažovať náš inštitút prostredníctvom zavádzajúcich a klamlivých  informácií. O nekalej činnosti salónu PHAYEDE, ktorá nemá nič spoločné s korektnou súťažou, svedčí i rozhodnutie Okresného súdu Bratislava 1. Ten vyhodnotil počínanie PHAYEDE ako neprípustné a predbežným opatrením mu nariadil z internetovej stránky odstrániť všetky informácie o inštitúte i mojej osobe. Žiaľ, prevádzkovatelia stránky tak napriek súdnemu rozhodnutiu dodnes neurobili.

Ako dlho anti-kampaň voči Dr. Popovič Inštitútu trvá?

Anti - kampaň bola rozbehnutá krátko potom, ako som odišiel zo salónu PHAYEDE, teda približne pred polrokom.

Ako ste situáciu riešili a s akým výsledkom?

Hneď, ako sme sa dozvedeli o existencii predmetnej webovej stránky, požiadali sme salón PHAYEDE prostredníctvom prežalobnej dohody o odstránenie informácií o našom inštitúte. Nakoľko tak do stanovenej doby nerobili, podali sme na Okresný súd Bratislava 1 žalobu. Ten 26.6.2018 vo svojom uznesení rozhodol, že žalovaný subjekt je povinný odstrániť z webovej stránky všetky informácie a fotodokumentáciu týkajúce sa mňa resp. nášho inštitútu. Dodnes sa tak nestalo. Ak sa to nezmení, budeme nútení podniknúť ďalšie legitímne opatrenia.

Mala/má táto anti-kampaň reálny dopad na Vaše podnikanie?

Neviem to povedať s istotou. Niektorých záujemcov o transplantáciu vlasov v našom inštitúte to však môže zneistieť. Avšak veľké množstvo tých, ktorí internetovú stránku objavia, nám obvykle volajú alebo píšu a majú otázky, na ktoré trpezlivo odpovedáme.

Čo si myslíte, že by bolo treba urobiť, aby sa podobné veci nediali?

Určite by pomohla lepšia vymožiteľnosť práva. A v poslednom období i dôsledné dodržiavanie GDPR. Apelovať na PHAEYDE a podobné firmy, ktoré sa uchýlia k neférovým marketingovým praktikám, aby dodržiavali základné pravidlá korektnej súťaže či nepísaný etický kódex poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, by bolo pravdepodobne zbytočné.

Ako sa brániť neférovým marketingovým praktikám na internete