Po 10 rokoch od založenia prechádza agentúra dotcom advertising rozsiahlou zmenou identity. Mení sa nielen názov a vizualita, ale nová je aj vízia, ktorá lepšie zadefinuje agentúrny rukopis. 17. októbra 2022 tak pôvodne digitálna agentúra aj formálne zavŕši svoj už niekoľko rokov trvajúci prerod na fullservisovú.

V spoločnosti najlepších agentúr

Proces rozširovania kompetencií sa začal pred viac ako tromi rokmi a postupne sa nabaľovali zásadné kvalitatívne zmeny, ktoré v poslednom období zviditeľnili agentúru tak doma, ako aj v zahraničí. Aktuálne sa nachádza v prvej desiatke top agentúr, je členom Asociácie digitálnych marketingových agentúr a tiež Klubu reklamných agentúr Slovenska. Zároveň už od roku 2018 funguje aj na českom trhu.

„Stredobodom nového nastavenia je orientácia na silnú stratégiu tvoriacu pevný základ kreatívnych výstupov. Aby sme dokázali osloviť, zaujať a pozvať ľudí do sveta značiek, pre ktoré pracujeme, musíme najprv my sami vstúpiť do toho ich. Musíme rozoznávať bubliny, rešpektovať názory a snažiť sa pochopiť, čo je pre nich dôležité,“ hovoria Peter Urbanec a Monika Farkašová, Strategy Directors oh my DOT.

Táto filozofia bola kľúčom aj pri tvorbe nového názvu - oh my DOT. „Názov evokuje zaužívanú frázu Oh my god!, ktorú počúvame v pozitívnom aj negatívnom vzťahu k realite. A táto dvojakosť odráža skutočný svet, ktorý chceme reflektovať. Náš ,god’ je však DOT - každoročný prieskum ,Director of Taste’, pohľad do života skutočných ľudí, komunít, okolo ktorých sa naša práca točí. Pretože nielen naše skúsenosti, ale predovšetkým správanie spotrebiteľov nám ukazuje smer a naznačuje, ktorú stratégiu a následne kreatívne uchopenie je vhodné zvoliť. Zároveň sme chceli zachovať niečo zo starého názvu, pretože keď sa chcete niekam posunúť, nesmiete zabúdať na to, odkiaľ ste prišli,“ vysvetľujú Roj & Dvorecký, Creative Directors oh my DOT.

Prieskum Director of Taste

„Director of Taste” neostáva len v rovine nového názvu. V oh my DOT sa v spolupráci s prieskumnou agentúrou Ipsos rozhodli publikovať každoročný prieskum, ktorý bude verejný, a môžu z neho čerpať tak klienti, ako aj konkurencia.

„Každý rok budeme mapovať niekoľko základných oblastí spotrebiteľského mindsetu a definovať slovenské a české postoje vo vzťahu k svetovým trendom. Chceme tak pravidelne v jesennom období podávať pomocnú ruku pri štarte do najnáročnejšej marketingovej sezóny,” približuje Zuzana Zelenková, COO oh my DOT.

„Vychádzať z dát je dnes už bežnou praxou. Kde však vidíme priestor na zlepšenie, je ich využitie v každodennom živote. Preto, keď prišla ponuka participovať na tomto dlhodobom projekte, sme si povedali, že to stojí za to. Poodhaliť, ako fungujú svetové trendy na lokálnych ihriskách českého a slovenského trhu, je zmysluplná práca a jej sprístupnenie odbornej verejnosti vnímame ako hodnotný dar, ktorý nám všetkým pomôže robiť veci lepšie,” dopĺňa Jakub Hankovský, Managing Director Ipsos Slovakia.

Link na prieskum Director of Taste 2022

Nová vizualita

„Pri nastavení novej vizuality sme sa rozhodli ísť cestou tvárnej identity. Logo je fluidné, má šesť základných verzií, ktoré sú tvorené rôznymi fontmi. To evokuje rôznorodosť spoločnosti, s ktorou pracujeme aj na základe každoročného prieskumu. Zároveň je však vizualita každej verzie jasne čitateľná a jednoducho identifikovateľná so značkou oh my DOT. Novým osviežujúcim prvkom je hračka Slinky. Je ako náš DOT. Ľudia si myslia, že ho poznajú, ale to, čo dokáže, ostáva pred nimi skryté. Je funkčný, ohybný, hravý a je len na šikovnosti ľudí zistiť, ako ho správne využiť,” uzatvára Zuzana Nemkyová, Art Director oh my DOT.

Agentúra oh my DOT

Založená v r. 2012 pod názvom dotcom.sk s. r. o. V roku 2018 otvorili pobočku v Prahe. Medzi najväčších klientov patria TESCO CE, Slovnaft, JTRE, Slovanet, Budiš…

Kľúčoví ľudia:

  • Roman Beličák, CEO
  • Barbora Baránková, CEO, Prague
  • Zuzana Zelenková, COO
  • Roj & Dvorecký, Creative Directors
  • Marek Uličný, Associate Creative Director, Prague
  • Peter Urbanec, Strategy Director
  • Monika Farkašová, Associate Strategy Director
  • Peter Janovský, Client Service Director
  • Michaela Kolrusová, Account Director

Ďalšie dôležité správy

Alexander Smik
Neprehliadnite

Klub reklamných agentúr Slovenska má nového prezidenta, v prezídiu aj Mitlíková a Charvát