YouTube a ďalšie internetové platformy nenesú za bežných okolností zodpovednosť za porušovanie autorských práv pri videách a iných súboroch zdieľaných užívateľmi. Ak by však prevádzkovatelia sociálnych sietí vedome prispievali k šíreniu chránených diel, mohli by porušovať právo aj oni.

Súd Európskej únie zdôraznil, že verdikt platí „za súčasného stavu práva Únie". To však v najbližších rokoch zrejme prejde premenou, pretože EÚ v súčasnosti rokuje o zvýšení celkovej zodpovednosti platforiem, ktoré vlani navrhla Európska komisia.

Na sudcu v Luxemburgu sa obrátil nemecký súd, ktorý rozhoduje o dvoch žalobách na YouTube, patriaci spoločnosti Google, a na švajčiarsku firmu Cyando, ktorej služba Uploaded umožňuje nahrávať a zdieľať súbory. Podľa majiteľov práv v oboch prípadoch platformy porušili pravidlá a mali by zaplatiť odškodné.

Youtube
Neprehliadnite

Americký senátor dostal od platformy YouTube týždenný zákaz nahrávania videí

Únijný súd prípady preskúmal z hľadiska troch smerníc o autorskom práve, elektronickom obchode a o duševnom vlastníctve. Sudcovia dospeli k záveru, že platformy nie sú za porušovanie práv zodpovedné, pretože samy aktívne neprispievajú k šíreniu chránených diel. Vinu by im naopak podľa súdu bolo možné preukázať v prípade, ak „obsahy nahrané na svoju platformu poznajú a kontrolujú".

„Tak je to najmä v prípade, keď si je tento prevádzkovateľ konkrétne vedomý protiprávneho sprístupnenia chráneného obsahu na svojej platforme a taký obsah bezodkladne neodstráni alebo k nemu nezablokuje prístup," uviedol súd v tlačovej správe k verdiktu. Platformy by podľa súdu tiež mohli niesť zodpovednosť v prípade, že by dostatočne technologicky nebránili všeobecnému šíreniu autorsky chránených diel, o ktorom vedia či by o ňom vedieť mali.