Okresný súd Košice I zamietol návrh spoločnosti UPC Broadband Slovakia na vydanie predbežného opatrenia, ktoré by jeho konkurentovi, firme Rupkki zo Spišskej Novej Vsi, zakazovalo poskytovať internetové a televízne služby. Vyplýva to z rozhodnutia súdu, ktorého kópiu FWD.sk poskytol konateľ Rupkki Martin Podkrivacký.

Pre UPC je to už druhý zvrat v sporoch s konkurentmi, keď v marci bratislavský krajský súd zrušil predbežko voči spoločnosti Digi Slovakia.

V oboch prípadoch UPC namietala nekalosúťažné konanie, ktoré podľa nej vyplývalo z toho, že konkurenti v rozpore s právnymi predpismi využívali nadzemné telekomunikačné vedenia. To je podľa UPC hlavný dôvod nízkych cien služieb pre spotrebiteľov, ktorým provideri fungujúci na vedeniach uložených v zemi, nemôžu konkurovať.

Rupkki rozhodnutie súdu privítala. Podľa M. Podkrivackého potvrdilo, že jeho firma „podniká férovo a v súlade s dobrými mravmi“. Zamietnutie predbežka interpretuje tak, že „len naša tvrdá práca, neustále inovácie a snaha byť jednotkou na lokálnom trhu, nám priniesla dominantné postavenie v rezidenčnom sektore.“

To, že sa Rupkki dostal pod drobnohľad veľkých celoslovenských hráčov, považuje M. Podkrivacký v zásade za kompliment: „Je to pre nás povzbudením a potvrdením, že veci robíme dobre.“

UPC zamietnutie predbežka nepovažuje za koniec story. Podľa hovorcu Jaroslava Kolára nešlo o rozhodnutie vo veci samej: „Predložili sme celý rad dôkazov a podkladov, ktoré nespochybniteľne potvrdzujú konanie predmetného operátora v rozpore s predpismi.“

UPC sa podľa hovorcu voči rozhodnutiu okresného súdu odvolá: „Sme presvedčení, že budeme úspešní, pretože v právnom štáte zákony musia platiť rovnako pre všetkých operátorov – aj pre firmu Rupkki.“

Ďalšie čítanie k prípadu vzdušných vedení:

UPC neuspela s predbežkom voči Rupkki