Celý TREND.sk s ďalšími tematickými podwebmi sa pripojil v máji 2013, kedy sme nasadili novú, sofistikovanejšiu verziu spoplatňovania - tzv. metered paywall.

Takmer ročné skúsenosti s celoplošným spoplatňovaním obsahu pre pravidelných čitateľov nám priniesli cenné poznatky. Počet zákazníkov, ktorí si Piano kúpili na našich stránkach (ďakujeme!), stúpal. Rástol aj finančný prínos Piana pre prevádzkovateľa. Ten však stále tvorí len malú časť výnosov z online aktivít, ktorými financujeme prevádzku a rozvoj portálu.

Rozhodujúcim faktorom rozhodnutia o vystúpení z Piana bol jeho negatívny vplyv na rast návštevnosti. Aby sme mohli ďalej rozvíjať TREND.sk, zlepšovať služby pre návštevníkov a obchodných partnerov, musíme rásť. Vieme, že máme kam, a pravidelní čitatelia vedia, že pre to aj veľa robíme. Napriek tomu sa nám vlani nedarilo získavať nových čitateľov v takom počte, aký sme plánovali.

Od mája tohto roka bude spravodajská časť obsahu TREND.sk, vrátane článkov publikovaných na Mediálne.sk a TRENDreality.sk, voľne dostupná. Spoplatnené ostanú články z týždenníka TREND a magazínu PROFIT, ktoré boli aj počas spolupráce s Pianom prístupné len pre našich priamych predplatiteľov, a vybrané dátové služby ako rebríčky najväčších firiem.

Vydavateľstvo TREND Holding už niekoľko rokov popri klasickom predplatnom úspešne predáva digitálne predplatné či jednotlivé digitálne vydania. TREND a PROFIT môžete čítať na papieri, v počítači, tablete aj mobile. Tieto distribučné kanály budeme ďalej rozvíjať. Ak vycítime dopyt u čitateľov, sme pripravení prísť s úplne novými formátmi plateného obsahu, ktoré budú výhradne digitálne.