Služba Wikitribune by mala byť bezplatná a nemala by obsahovať reklamy. Jej financovanie by sa tak malo zakladať na pravidelných príspevkoch jej podporovateľov.

Model založený na reklame využívaný väčšinou internetových médií podľa J. Walesa vedie k „honbe za klikmi“, ktorá ovplyvňuje úroveň spravodajstva.

Wikitribune má podľa BBC viacero prvkov spoločných s Wikipédiou. Požaduje napríklad, aby autori príspevkov uvádzali zdroje predkladaných faktov, a spolieha sa na verejnosť pri editácii a zachovávaní správnosti článkov.

Zmeny na stránkach Wikitribune však budú podliehať schváleniu zo strany pracovníkov služby či poverených dobrovoľníkov. Wikitribune bude navyše disponovať tímom platených autorov, píše BBC.

Wikipédiu spustil J. Wales 15. januára 2001. Encyklopédiu s otvoreným obsahom vytvárajú sami používatelia - dobrovoľníci. Zapojený však v tomto prípade nie je platený redakčný tím, články a ich úpravy sú dielom používateľskej komunity a každý, kto si nejaké heslo prečíta, ho môže editovať či prípadne vytvoriť nový záznam.