Zodpovednosť za kontrolu a správu škodlivého obsahu na internete majú niesť poskytovatelia elektronických služieb. Ak si svoje povinnosti nesplnia, môžu byť sankcionované. Vyplýva to z predbežnej informácie k pripravovanému zákonu o opatreniach proti šíreniu nedovoleného obsahu z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.

Nebezpečný internetový obsah

,,Škodlivý a nebezpečný obsah sa šíri najmä na sociálnych sieťach a platformách, ich prevádzkovatelia na tom zarábajú milióny eur, ale doteraz neboli schopní a ochotní prijať také opatrenia, ktoré by šíreniu dezinformácií či nepriateľskej propagandy účinne bránili," vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí).

Štát musí mať podľa nej prostriedky, ako zamedziť šíreniu protizákonného obsahu, ,,ktorý programovo rozoštváva spoločnosť, destabilizuje ju a v konečnom dôsledku môže ohroziť aj životy ľudí a bezpečnosť našej krajiny".

Z predbežnej informácie vyplýva, že regulácii majú podliehať poskytovatelia elektronických služieb, ktoré sú dostupné na území SR. Sídlo poskytovateľa elektronickej služby nemá byť rozhodujúce. Možnosť iniciovať zamedzenie šírenia nedovoleného obsahu smerom k poskytovateľovi elektronickej služby má mať aj štátny orgán ako regulátor v tejto oblasti.

Znaky trestných činov

Za nedovolený by sa mal považovať ten obsah, ktorý obsahuje znaky skutkových podstát existujúcich trestných činov. Ide napríklad o podporu či propagáciu extrémizmu, hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Tiež o popieranie a schvaľovanie holokaustu i zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti.

,,Ďalej ide taktiež o trestné činy ako nebezpečné vyhrážanie, šírenie poplašnej správy, vyzvedačstvo, ohrozenie utajovanej skutočnosti či sexuálne zneužívanie a mnohé ďalšie," priblížil vedúci tlačového oddelenia MIRRI SR Andrej Ďuríček. Legislatíva je inšpirovaná nemeckou právnou úpravou.

,,Budeme vyžadovať zodpovedný prístup platforiem, ktoré v prípade nefunkčného systému kontroly bude môcť štát aj sankcionovať," zdôraznila ministerka. Zároveň ubezpečila, že legislatíva neobmedzí ústavné právo na slobodu slova a slobodné šírenie informácií, ktoré patria k základom slobodnej a demokratickej spoločnosti.

Paragrafové znenie návrhu zákona by sa do pripomienkového konania malo dostať v máji. Verejnosť môže k pripravovanému zákonu posielať návrhy do 3. mája na mail [email protected]