Používatelia Facebooku bežne likeujú aj veľa firemných a produktových stránok. Konkrétne, z 500 opýtaných pripadá na jedného respondenta 42 produktových stránok. Uvedený priemer jemne skresľuje intenzívna skupina piatich percent fanúšikov, ktorí zdieľajú viac ako 100 takýchto stránok.

Vyplýva to výsledkov online z prieskumu, ktorý realizovali spoločnosti MB Brand Management a Marketing & Netforce na vzorke 500 respondentov vo veku nad 18 rokov, ktorí majú svoj profil na Facebooku.

Respondenti, ktorí lajkujú a zdieľajú obsah statusov týchto stránok, uviedli ako hlavný dôvod súťaže, na druhom mieste zaujímavý obsah a na treťom užitočné informácie. Jednoznačne tieto statusy lajkujú a zdieľajú viac ženy ako muži.

Ľudia lajkujú a zdieľajú firemné statusy hlavne kvôli súťažiam

Firemné, respektíve produktové stránky lajkujú pomerne intenzívne nielen mladí ľudia, ale aj staršia, internetovo zdatná generácia nad 60 rokov.

Ide o starších ľudí najmä z väčších miest od 20- do 100-tisíc obyvateľov. Táto skupina síce trávi na Facebooku výrazne menej času ako mladá, ale tento čas využívajú skôr na zdroj informácií a menej na chatovanie. Najmenej lajkuje produktové stránky silná časť populácie zo 70. rokov, ktorá je aktuálne v produktívnom veku.

Ľudia lajkujú a zdieľajú firemné statusy hlavne kvôli súťažiam

Pre ženy, ako osobitnú cieľovú skupinu je na prvom mieste zaujímavý obsah. Akciové ponuky, ktoré sú veľmi často zasielané formou emailingu, nie sú dostatočnou motiváciu na zdieľanie ďalej.

Pekné obrázky dosiahli najnižšiu deklarovanú hodnotu, sú určite dôležité, ale v spojení so zaujímavým obsahom, informáciami alebo súťažou.

Kvôli obchodnej politike Facebooku sa v News Feede príspevky komerčných stránok nezobrazujú organicky takmer vôbec, čo znamená, že firmy si za ich šírenie musia priplatiť.

Až 41 percent ľudí, ktorí sa zúčastnili na prieskume sa vyjadrilo, že nezdieľa komerčné posty vôbec. Počet zdieľaní súvisí s počtom zakliknutých firemných stránok. Celkom 44 percent respondentov uviedlo, že zdieľa do desať statusov mesačne.

Ľudia lajkujú a zdieľajú firemné statusy hlavne kvôli súťažiam