Nemocnica Bory bude na pomery slovenského zdravotníctva inovatívna nielen v oblasti medicíny. Nedávno predstavila novinku v HR procese, ktorou je online simulácia práce zdravotníckeho personálu v nemocnici. Simulácia bola určená nie len pre absolventov, ale aj pre lekárov v praxi, keďže ponúka komplexný pohľad na zdravotnú starostlivosť a komunikáciu z pohľadu lekára, sestry aj pacienta.

S čím sa vo virtuálnej nemocnici stretli záujemcovia? Ocitli sa v nových priestoroch nemocnice, spoznali jej inovácie z prvej ruky, vyskúšali si procesy nemocnice ktoré zamestnancom uľahčujú prácu a zvyšujú spokojnosť a pohodlie pacientov. Nazreli taktiež do budovania vzťahov a komunikácie v nemocnici Bory. Prostredníctvom tejto skúsenosti tak mali možnosť zistiť, ako bude v nemocnici novej generácie fungovať zdravotná starostlivosť ešte pred jej otvorením.

Čo stojí za online simuláciou? Gamifikácia

Nemocnica Bory (www.nemocnica-bory.sk), ktorá prinesie pracovné miesta pre 1 400 nových zamestnancov, má ambíciu priniesť aj zmenu organizačnej kultúry v zdravotníctve. V dôsledku pandémie boli obmedzené verejné akcie a osobné kontakty s uchádzačmi a práve preto vznikla potreba interaktívneho online nástroja, ktorý vznikol vďaka gamifikácii.

Ide o relatívne novú techniku marketingu, ktorá využíva herné prvky a herný dizajn v nehernom kontexte reality na vyriešenie problémov v našom reálnom živote. Gamifikácia môže byť využitá v ktoromkoľvek odvetví a oddelení spoločností – od marketingu, predaja až po HR. Najčastejším cieľom použitia gamifikácie v HR je prezentovať zamestnávateľa a pracovné pozície kandidátom, adaptovať nováčikov, zatraktívniť nudné úlohy zamestnancom, vzdelávať, zvýšiť motiváciu, angažovanosť, lojalitu zamestnancov a podporiť organizačnú kultúru. V prípade nemocnice Bory bola gamifikácia využitá v HR, za účelom prezentácie nového zamestnávateľa a prilákania záujmu potenciálnych uchádzačov o prácu v novej nemocnici. 

Ako vyzerá gamifikácia v praxi nemocnice novej generácie?

V rámci gamifikácie v nemocnici Bory sa účastník stretáva s pacientmi a kolegami a rieši každodenné úlohy a výzvy. Je na ňom, ako ich zvládne a aké správanie počas plnenia úloh preukáže (tímová práca, rešpekt, zodpovednosť, trpezlivosť atď.). Rozhodnutia postavy ovplyvňujú náladu všetkých postáv v hre a celkový dej. Počas simulácie má hráč možnosť spoznať a objaviť niekoľko inovatívnych postupov, a technológií novej nemocnice. Na konci simulácie sa zobrazí prehľad objavených inovácií a to, či by hráčovi vyhovovala kultúra a štýl práce v novej nemocnici. Gamifikácia sa končí "výzvou k akcii" - podnetom na zanechanie e-mailového kontaktu alebo zaslanie životopisu.

Gamifikácia Bory
Zdroj: Gabriel Toth
Gamifikácia Bory

Online gamifikácia nemocnice Bory sa ukázala ako veľmi úspešný nástroj. Počas 14 mesiacov nemocnica získala viac ako 800 jedinečných kontaktov alebo životopisov iba prostredníctvom tohto nástroja. Gamifikácia nemocnice Bory bola pripravená s pomocou externého dodávateľa Luducrafts a dáta boli merané prostredníctvom služby Google Analytics.

„Práca na tomto projekte nás veľmi napĺňala, lebo kombinovala dizajnérsku výzvu (ukážte živú nemocnicu, ktorá ešte nestojí) a vyšší presah (poďme posúvať kultúru a kvalitu v zdravotníctve). Náš zámer bol, aby si mohol ktokoľvek zažiť, aký je náš prístup k pacientom, aké máme inovácie a pracovnú kultúru a ukázať, v čom bude nemocnica Bory iná,“ uviedol Oliver Šimko, zakladateľ a dizajnér gamifikácie Luducrafts

Gamifikácia je dostupná na webovej stránke nemocnice, ktorá je zároveň hlavným online komunikačným nástrojom.