Dáta o vývoji slovenského internetového trhu overia pravdivosť tvrdení oboch strán, vrátane kontextu, ktorý Nko, vo svojej obrane naznačuje.

V čase vrcholiacej vládnej krízy, napísal predseda OĽANO na facebooku status, v ktorom označil Denník N, ako denník „Nenávisti“ a vyjadril radosť nad tým, že ľudia nie sú hlúpi, čo potvrdzuje medziročný pokles ich čitateľov o 26 percent.

Za krátko zareagoval Denník N statusom, v ktorom uistil svojich fanúšikov, že je všetko v poriadku. Zároveň ale priznal údaje o medziročnom poklese reálnych užívateľov. Obranné argumenty sú podľa Nka dva. Po prvé, pochopenie kontextu, konkrétne sezónnosti porovnávaných dát, najmä rovnakých období a rôzneho záujmu o spravodajské témy. Po druhé, poukázanie na podobný vývoj dvoch vybraných spravodajských webov: aktuality.sk a sme.sk.

Medialne.sk pripravilo dáta o vývoji slovenského internetového trhu, ktoré overia pravdivosť tvrdení oboch strán, vrátane kontextu, ktorý Nko, vo svojom tvrdení naznačuje.

Keby toto Igor Matovič vedel..

Téma poklesu návštevnosti Nka mala pre Igora Matoviča omnoho väčší potenciál, akoby si myslel. Stačilo korektne a fakticky dáta pomenovať. Mohol napríklad povedať toto: „Podľa výsledkov merania IAB z júla 2022, stratil Denník N od marca 2020 (výsledky rovnakého prieskumu) viac ako polovicu svojich reálnych užívateľov, presne 1,23 milióna reálnych užívateľov, čo predstavuje pokles o viac ako 53 percent.

Namiesto toho je výsledkom cifra, ku ktorej sa nedá dorátať, a to aj napriek tomu, že ju Denník N priznal. Ak by Matovič napísal pokles skoro 25 %, mal by tiež pravdu. Taký pokles vykazuje Nko pri porovnaní rovnakých období 2022 a 2021, konkrétne za mesiac júl.

Denník N namieta, ale..

Denník N, v domnienke, že Matovič porovnáva júl 2022 a marec 2022 („výskok kvôli vojne na Ukrajine“) priznal pokles o 26 % (v skutočnosti 27 %) a správne poznamenáva a namieta, že nie je možné porovnávať rôzne obdobia, osobitne vtedy, ak jedno z nich ovplyvňuje významná udalosť.

Zopakujme však fakt, že porovnanie siedmeho mesiaca v roku 2022 a 2021 je správne a výsledkom je pokles 25 %. Argumentácia osobitnými udalosťami, tentoraz Nku nepomáha. Naopak, uhorkový júl 2022 s vládnou krízou je predsa len menej uhorkový ako ten v roku 2021.

Kde je pravda? Denník N ozaj klesá a klesá v počte reálnych užívateľov najrýchlejšie na trhu

Denník N skutočne klesá, čo ukazuje prehľad vývoja priemerného počtu reálnych užívateľov, za ostatné tri roky u webov prinášajúcich spravodajský obsah.

Za sledované obdobie sme stanovili prvých sedem mesiacov (1-7), tak aby bolo možné zachytiť aj realitu aktuálne prebiehajúceho roka. Z dát vyplýva, že za 2 roky najviac tratí na reálnych užívateľoch Denník N a Denník SME. Naopak významne rastie pluska.sktopky.sk

Tabuľka weby
Zdroj: IAB
RU
Zdroj: IAB

Dlhodobý vývoj, vplyv sezónnosti a volatilita

Ak by Igor Matovič použil argumentáciu a porovnal počet reálnych užívateľov v marci 2020 s aktuálnymi číslami za júl 2022, Denník N by nemohol poklesu o 53 percent a 1,2 milióna užívateľov namietať, ale len v prípade, ak by ukázal, aký bol vývoj u ostatných hráčov. Je zrejmé, že Nko pokleslo od marcového online vrcholu v 2020 najviac, a to aj absolútne aj relatívne. Je zaujímavé vidieť, že iní hráči stratili výrazne menej, dokonca sú aj takí, ktorí dokázali prekonať sezónnosť a narástli.

RU
Zdroj: IAB

Vydavatelia, ich domény (weby) a pravdivý obraz

Meranie online návštevnosti cez IAB monitor prináša výsledky na úrovni domén (webov) a úrovni prevádzkovateľov, tzv. vydavateľov, ktorí  prevádzkujú viacero domén (webov). Tento fakt je dôležité pripomenúť,  pretože niektorí prevádzkovatelia majú vo svojom portfóliu niekoľko stredne veľkých, ale aj v menších webov. Tie sa ale neobjavia na čelných pozíciách. Do druhej skupiny vydavateľov patrí N press, ktorý všetky svoje produkty zahrňuje do uzla Denník N. Pripomíname to aj v súvislosti s hodnotením vývoja spomínaného denníka.

V septembri 2019 totižto vydavateľstvo N press, spustilo pod uzlom Denník N nový projekt, ekonomicky web Denník E. Ten aktuálne bez zohľadnenia prekryvu  tvorí približne tretinu zdroja návštevnosti (RU). Ale ani Denník E však dlhodobo nedokáže Nko ťahať do rastu, čo do počtu reálnych užívateľov.

Z pohľadu na dlhodobý vývoj prevádzkovateľov je zrejmé, že jednoznačne najrýchlejšie rastie News and Media Holding (Pluska.sk, Centrum.sk, Trend.sk, Ujszo.com). Ten predbehol za posledné roky nielen Petit Press (sme.sk), ale v tomto roku aj dlhodobú dvojku Zoznam a smeruje k ataku dlhodobej jednotky Ringier Axel Springer.

Ak sa vrátime k Denníku N, resp. vydavateľstvu N Press, čo do počtu reálnych užívateľov nedosahuje ani polovicu zo zásahu populácie tých najlepších.

RU
Zdroj: IAB

Rôzne modely financovania aj cieľové parametre

Ak sme v predošlej časti textu rozoberali odpoveď Denníka N, sme presvedčení, že ich najdôležitejším argumentom mal byt popis modelu financovania, založený na digitálnom predplatnom.  

Ten je výrazne odlišný od väčšiny ostatných online médií, ktorých primárnym (alebo vo väčšej miere) zdrojom financovania je reklama. Ich cieľom získať a udržať čo najväčší počet užívateľov, na svojich stránkach užívateľa čo najdlhšie, a primäť ich k najväčšiemu počtu interakcií. Motivácia je pochopiteľná, takýto používateľ má hodnotu pre reklamných zadávateľov a tí sú zdrojom financovania.

Monetizácia je v prípade predplatiteľských webov tiež založená na práci s užívateľom stránky, ale iným spôsobom. Rozdiel spočíva v tom, že ultimátnym cieľom je spraviť z užívateľa predplatiteľa. Tento záujem je postavený nad reklamu. Obidva modely majú svoje výhody aj nevýhody a ich úspešnosť závisí do výraznej miery od obsahovej skladby. Dilemou pre online média ostáva otázka výberu, exekúcie modelu a nakoniec aj trvalej ekonomickej udržateľnosti.

Na záver treba konštatovať, že Denník N je úspešný predplatiteľský model, mimochodom úspešnejší ako jeho „školiteľ“ denník SME. Treba takisto priznať, že z digitálnych médií má Nko najviac zákazníkov platiacich za mediálny obsah. Ale pozor, síce v extrémne rastúcom, ale len v online priestore. Napríklad v tlači má násobne viac platiacich zákazníkov za obsah News and Media Holding, absolútne najviac na trhu s extrémnou diverzitou cieľových skupín, nielen v porovnaní s Denníkom N.

Ak sa vrátime k poklesu reálnych užívateľov, aj zásadnejší pokles nemusí byť pre predplatiteľské modely problém za predpokladu, že im významne rýchlejšie rastie miera konverzie užívateľa na platiaceho zákazníka. Na druhej strane, im klesá disponibilný zásah, dôležitý pre reklamných zadávateľov, ale aj báza pre možnosť získať predplatiteľa.

Nedávna PR kampaň Denníka N ukazuje, že intenzita vzťahu so zákazníkom založená na rovnakých spoločných hodnotách a ideológii je pre Nko priorita. A viac ako ich počet. Takýto spôsob budovania komunít a príslušnosti k nej je prirodzenou daňou za stratu časti užívateľov a potenciálnych predplatiteľov.