Cieľom projektu Konšpirátori.sk je, aby inzerenti svojimi reklamami nelegitimizovali obsah sporných webov tým, že sa stanú ich finančnými podporovateľmi. Pre zadávateľov vznikol bezplatný nástroj, ktorý im umožňuje „vypnúť“ reklamu v systémoch ako Google Display Network, ktoré aj webom s klamlivým či propagandistickým obsahom vyplácajú značný podiel z ceny klikov.

„Do dnešného dňa inzerenti ošetrili naším automatickým skriptom 17-tisíc rôznych kampaní a 1 900 účtov. Okrem toho sme zaznamenali 2-tisíc manuálnych stiahnutí zoznamu, ktorý mohli firmy nasadiť do desiatok ďalších kampaní,“ hovorí riaditeľ digitálnej agentúry NetSuccess a autor projektu Ján Urbančík.

„Zoznam priebežne hodnotí a aktualizuje nezávislá odborná komisia na základe vlastného podnetu alebo na základe hlásení návštevníkov. V súčasnosti náš zoznam tvorí viac ako stovka webov so sporným obsahom,“ načrtol J. Urbančík.

Na zozname sú weby zoradené podľa miery „konšpiračnosti“ - priemerného hodnotenie komisie vyjadruje množstvo problematického obsahu. Na čele sú stránky Vigilantcitizen.com, Zvedavec.org a Protiprudu.org.

Viaceré weby sa proti zaradeniu na zoznam konšpiračných weboch ohradili, minimálne vydavateľ Parlamentných listoch sa vo veci obrátil aj na súd, kde neuspel.

Nomináciu webov na zoznam má spomínaná viacčlenná komisia. Tá pri rozhodovaní postupuje na základe piatich kritérií, zaradený web musí spĺňať aspoň jedno z nich.

Iniciatívu Konšpirátori.sk podporuje po novom aj spoločnosť WebSupport, ktorá vytvorila špeciálny plugin „Bullshit Detector“ pre prehliadač Google Chrome. Používateľa upozorní, že sa nachádza na webe so sporným obsahom. Každý používateľ má zároveň možnosť pomocou tlačidla nahlasovať ďalšie sporné weby.

„Vďaka tomu, že je zoznam poskytovaný ako ‚open data‘ databáza, môžu na ňom vznikať ďalšie projekty, akým je aj náš plugin. Bullshit Detector upozorní bežného používateľa na klamlivý či propagandistický obsah, avšak nebráni mu v prezeraní akejkoľvek webstránky,“ vysvetľuje Ján Cifra, CEO spoločnosti WebSupport.

Kritériá zaradenia stránky na Konšpirátori.sk

1. Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia. Nevzťahuje sa na tradičné alternatívne spôsoby liečby, propagáciu zdravého životného štýlu, prírode blízkych postupov a podobne.

2. Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. Netýka sa jasne prezentovaných názorových článkov.

3. Stránka obsahuje konšpiračné teórie a „bludy“, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.

4. Stránka obsahuje vulgarizmy, výzvy k násiliu, extrémistický obsah, šírenie poplašných správ, agresívne osobné útoky, napr. „vyrovnávanie si účtov“, hanobenie menšín, rás, národností, náboženských skupín atď.

5. Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje.

Zaradené weby do databázy musia podľa komisie spĺňať minimálne jeden z týchto bodov. Kritériá sú postupne dopĺňané a upravované na základe skúseností z praxe.