V súvislosti s pripomenutím si 30.výročia založenia SME, bolo hlavne na stránkach tohto média opublikovaných viacero článkov a rozhovorov, ktoré sa okrem iného zamýšľali aj nad stavom médií na Slovensku. Dotkli sa aj pôsobenia Penty a to nielen v samotnom Petit Presse (vydavateľovi SME), ale aj v slovenských médiách ako takých. Ak by som mal zhrnúť kľúčové tvrdenia, ktoré sa v tomto kontexte objavili, tak sa jednalo predovšetkým o nasledovné:

 • Penta nevie manažovať médiá, nerozumie im a ako vlastník zlyháva
 • Penta chcela na konci roku 2014 nepriateľsky ovládnuť SME, Alexej Fulmek jej v tom bránil a znemožnil, aby mala Penta akýkoľvek dosah na novinársky obsah. Odchodom Penty z Petit Pressu bol tento boj úspešne zavŕšený

Mal som možnosť byť celý čas súčasťou pôsobenia Penty v médiách a to v pozícii člena projektového tímu a člena Dozornej rady News and Media Holdingu (NMH). Počas rokov 2015 – 2022 som bol aj zástupcom Penty v Dozornej rade Petit Pressu. Ako priamy účastník  by som rád uviedol na pravú mieru tvrdenia, ktoré bohužiaľ často šíria ľudia, ktorí buď majú o týchto udalostiach minimálne poznatky, alebo vedome ignorujú, či manipulujú fakty.

Pôsobenie Penty v slovenských médiách

Na konci leta  2014 Penta oznámila svoj vstup do vydavateľstva 7 PLUS a ekonomického vydavateľstva Trend Holding. Nasledovali správy o vstupe Penty aj do Petit Pressu. V priebehu roku 2015 Penta integrovala obidve vydavateľstvá (7 PLUS a Trend Holding) do spoločnosti News and Media Holding – NMH. V priebehu ďalších rokov urobila Penta prostredníctvom NMH ešte dve menšie akvizície. Kúpila od Petit Pressu dcérsku spoločnosť Duel Press, ktorá vydáva periodiká v maďarskom jazyku – denník ÚjSzó a týždenník Vasárnap. A na jeseň 2017 kúpilo NMH  od Ringier Axel Springer Media AG ich printové magazíny na slovenskom trhu. Manažérsky príbeh Penty v slovenských médiách je tak možné vnímať cez dve kľúčové aktivity:

 • Konsolidáciu trhu, hlavne v oblasti printových magazínov
 • Ale najmä transformáciu tradičných printových vydavateľstiev do digitálu tzv. – digital first stratégia

To, ako sa Pente podarilo zrealizovať svoje zámery je možné verifikovať cez optiku finančných ukazovateľov, t.j. porovnanie finančnej výkonnosti NMH s konkurenciou na slovenskom trhu a cez vývoj čitateľského záujmu. Samotné finančné ukazovatele sú rovnako reflexiou schopnosti osloviť a získať čitateľov, čo sa odráža na záujme inzerentov o produkty mediálneho domu.

Záujem čitateľov najlepšie demonštrujú ukazovatele ako je vývoj predaného nákladu v printe a vývoj počtu reálnych užívateľov (RU) v online, resp. počet zhliadnutých online videí.

Z pohľadu digitálnej transformácie je potrebné si uvedomiť, že na konci roku 2014 predstavovali médiá NMH v dominantnej miere tradičné printové vydavateľstvá, ktoré významne zaostávali za svojou slovenskou konkurenciou na online. Zatiaľ čo z pohľadu printu a predaného nákladu, zastávali tituly NMH popredné a často líderské pozície, v produktoch spravodajského, či magazínového onlinu nepredstavovalo NMH ani zďaleka slovenskú prvú ligu, skôr bolo na chvoste online segmentu.

Čo ukazujú čísla a fakty?

 • Penta sa podarilo významne zväčšiť hodnotu NMH. Čiastočne aj cez akvizície, ale najmä cez významný rast nových online tržieb, vynikajúci výkon obchodu NMH a zároveň vplyvom menšieho poklesu predaja kľúčových titulov v porovnaní s konkurenciou
 • V hlavných tituloch a produktoch zaznamenalo NMH masívny nárast čitateľov prostredníctvom RU, čo bolo dôsledkom úspešnej transformácie tradičných printových redakcií do onlinu a intenzívnym technologickým rozvojom. Napríklad aj vytvorením vlastného redakčného systému (CMS), ktorý aktuálne implementuje aj česká mediálna skupina Vltava Labe Media, do ktorej Penta vstúpila na začiatku roku 2016  
 • NMH vytvorilo nový lokálny trh online videa. S počtom takmer 70 mil. zhliadnutých videí (údaj za rok 2022) je NMH absolútnym trhovým lídrom, pričom celá jeho domáca konkurencia sa k takémuto výkonu ani len nepribližuje
 • NMH sa od roku 2015 postupne prepracovalo na lídra slovenského trhu v segmente printových a online médií a to nielen finančnými ukazovateľmi, ale najmä najvyšším zásahom v podobe čítanosti svojich printových a online produktov. Každý mesiac NMH predá platiacim čitateľom okolo 2 milióny kusov svojich výtlačkov, ktoré si kupuje v priemere 850-tisíc čitateľov mesačne. Takýto počet platiacich čitateľov nemá žiadny z konkurentov NMH
 • Ekonomické výsledky NMH znamenajú, že mediálny dom si dokáže zarobiť na svoju prevádzku a aj investície vlastnou činnosťou, pričom nepotrebuje finančné injekcie od akcionára, či iných donorov
 • Toto sa o mnohých iných mediálnych domoch na slovenskom trhu nedá povedať. Nezávislosť je nepochybne cenná hodnota, no nevzniká len tým, že ju vyhlásime a napíšeme do názvu firmy, obdobne, ako najdemokratickejším štátom na svete často nie sú krajiny, ktoré majú vo svojom názve slovo „demokratická“. Jedným zo zásadných prejavov nezávislosti je ekonomická nezávislosť, schopnosť zarobiť si na svoje živobytie. A ideálne bez toho, aby bolo pri tom nutné obchádzať zákony a uľavovať si od nákladov napríklad „zamestnávaním“ masy novinárov cez živnosť. 

Od vstupu do médií, pôsobí Penta a NMH na klesajúcom trhu. Čelili sme a naďalej čelíme množstvu problémov, aj v súvislosti s kvalitou obsahu a aj obmedzeným množstvom talentov, ktoré ponúka malý slovenský trh. Pre Pentu bol vstup do médií vstupom do nového segmentu, s ktorým sme nemali ako investor žiadnu historickú skúsenosť. Som presvedčený, že fakty a čísla dokazujú, že sa pod akcionárskou taktovkou Penty, podarilo manažmentu a ľuďom pracujúcim v NMH dosiahnuť vynikajúce výsledky, ktoré sú nepochybne nadštandardom slovenského trhu.

Hrdinský boj o zachovanie nezávislosti Denníka SME

 • Pred vstupom Penty ovládali Petit Press, a.s. dvaja akcionári, každý vlastnil 50%. Slovenská podnikateľská skupina pod vedením Petra Vajdu – Prvá slovenská investičná (PSIS) a nemecká vydavateľská skupina RBVG
 • Medzi RBVG a PSIS existovala akcionárska zmluva, ktorá obsahovala aj klauzulu o predkupnom práve.  V prípade predaja, zmluva umožnila druhému partnerovi dorovnať ponuku a získať tak 100% vlastnícky podiel. Týmto spôsobom bola vytvorená poistka, aby v prípade odchodu PSIS, či RBVG z vlastníckej štruktúry, nemohol do nej vstúpiť proti vôli druhého akcionára iný investor
 • RBVG začali v priebehu roku 2014 transparentne a s vedomím PSIS a aj vrcholového vedenia Petit Pressu, predávať svoj vlastnícky podiel. Ich rokovania s PSIS stroskotali, kvôli nedohode na cene. RBVG začali jednať s inými možnými záujemcami
 • Na konci augusta 2014 došlo k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy, kedy sa Penta stala súčasťou transakcie, ktorá spustila rozruch okolo jej vlastníckeho vstupu do Petit Pressu. Medzi koncom augusta až 9.októbrom 2014 zároveň plynula lehota, počas ktorej mohla spoločnosť PSIS uplatniť svoje akcionárskej práva a v súlade s akcionárskou zmluvou sa rozhodnúť, či dorovná ponuku Penty a sama kúpi zvyšný 50% podiel
 • Ak mala PSIS úprimný záujem zabrániť vstupu Penty do Petit Pressu, mohla tak urobiť jednoduchým dorovnaním ceny. A samotná cena pritom nebola priveľmi vzdialená od sumy, ktorú PSIS na začiatku ponúkala RBVG. Rozdiel bol menej ako 20%. PSIS sa však rozhodla, že túto možnosť nevyužije
 • Slobodné rozhodnutie jedného z vlastníkov (RBVG), ktorý sa rozhodol naložiť so svojim majetkom tak, že ho predá a Penta ho kúpila, znamenal vstup investičnej skupiny do vlastníckej štruktúry Petit Pressu. Nejednalo sa o žiadne nepriateľské prevzatie, ale o transakciu, ktorá sa diala presne v súlade s tržnými pravidlami a plne v súlade s akcionárskou zmluvou, ktorá existovala medzi PSIS a RBVG. Emócie, ktoré do toho dávali zástupcovia PSIS a aj predseda predstavenstva Alexej Fulmek, maskovali neochotu PSIS zaplatiť RBVG tržnú cenu za ich vlastnícky podiel. Vyvolávanie emócií v podobe negatívnej medializácie a výziev malo vytvárať na RBVG tlak, aby od transakcie s Pentou odstúpili a akceptovali ponuku PSIS na nižšiu kúpnu cenu. Nič viac a nič menej
 • Zvyšná časť príbehu je pomerne známa, tak ju spomeniem len heslovite. Penta nakoniec nadobudla 45% podiel, urobila v záujme stabilizácie Petit Pressu dobrovoľný a veľkorysý ústupok a súhlasila s tým, že bude pôsobiť v minorite, pričom ponechala majoritnému akcionárovi PSIS manažérsku kontrolu. Nová akcionárska zmluva, ktorá bola podpísaná hneď na začiatku roku 2015 zo svojej podstaty zabraňovala akýmkoľvek možným pokusom zasahovať zo strany Penty do tvorby redakčného obsahu, čo nikdy ani nebol zámer
 • Ak by Penta chcela pôsobiť v Petit Presse silovo, mohla si napríklad po troch rokoch spätne odkúpiť 5% podiel a dorovnať svoju pozíciu na úroveň PSIS. Akcionárska zmluva jej takýto postup umožňovala. Penta túto možnosť nevyužila, naopak v auguste 2017 súhlasila, aby PSIS nadobudla 60% podiel. Neskôr Penta umožnila, aby sa akcionármi vydavateľstva stali ďalšie fyzické osoby, najmä Alexej Fulmek, či Peter Mačinga. Toto všetko nie sú kroky, ktoré by bolo možné interpretovať ako prejav silového správania Penty s cieľom ovládnuť Petit Press a získať kontrolu nad redakčným obsahom 
 • Počas celého svojho pôsobenia v Petit Presse, Penta ustanovenia akcionárskej zmluvy dôsledne dodržovala, takže nie som si vedomý toho, akým spôsobom malo dochádzať k jej snahe ovládnuť redakciu a pred akými útokmi musel Alexej Fulmek redakciu chrániť. Penta mala niekoľkokrát vážne výhrady voči tomu, akým spôsobom pristupuje redakcia k spracovávaniu výstupov, ktoré sa týkali Penty. Tieto výhrady sa riešili striktne v súlade s ustanoveniami akcionárskej zmluvy na úrovni Dozornej rady  a nikdy neznamenali žiadne zásahy zo strany Penty do práce redakcie
 • Penta sa rozhodla odísť z vlastníckej štruktúry Petit Pressu predovšetkým preto, že nedokázala nájsť s PSIS a vedením mediálneho domu zhodu v názoroch na strategické smerovanie. V dlhodobej minoritnej pozícii nedávalo takéto pôsobenie zmysel a preto, keď sa objavila výhodná príležitosť na predaj, Penta takúto ponuku akceptovala
 • Svoje pôsobenie v Petit Presse Penta ukončila v apríli 2021, kedy predala  39,5% vlastnícky podiel zahraničnej spoločnosti MDIF. Jednalo sa pre Pentu o výhodnú transakciu, za tržnú cenu.

V neposlednom rade by som chcel v súvislosti s touto témou poukázať aj na to, že redaktori Denníka SME, ktorí sa rozhodli na protest voči vstupu Penty odísť z Petit Pressu a založiť Denník N, pôsobili naďalej počas svojej výpovednej lehoty (jeseň 2014 – začiatok roka 2015) v Denníku SME. Ten v tomto období bezohľadne a opakovane zneužívali na to, aby propagovali vytvorenie svojho nového produktu a odlákali Denníku SME čitateľov. Takéto správanie by sa v štandardnom trhovom prostredí dalo považovať za nekalú konkurenciu v podobe zneužívania majetku a vedomého znehodnocovania hodnoty podniku zo strany odchádzajúcich zamestnancov, ktorí tak robili kvôli zištným osobným dôvodom.  

Je v tomto kontexte úsmevné, že v roku 2015, kedy Penta právoplatne vstúpila do Petit Pressu a kedy Denník SME opustila väčšina redakcie, aby založili konkurenčný produkt,  dosiahol Petit Press jeden z najlepších finančných výsledkov za uplynulé desaťročie.