V pondelok 7. júna vstúpilo do platnosti naradenie Európskej únie týkajúce sa šírenia teroristických obsahov v on-line prostredí. Uviedla to Európska komisia (EK) v správe pre médiá. Podľa nového nariadenia budú digitálne platformy musieť označený teroristický obsah odstrániť do hodiny od nahlásenia zodpovednými orgánmi členských štátov.

Komisia pripomenula, že nové pravidlá zahŕňajú silné záruky na zabezpečenie dodržiavania základných ľudských práv, ako sú sloboda prejavu a informácií. V nariadení sa stanovujú povinnosti transparentnosti pre on-line platformy a pre vnútroštátne orgány, ktoré majú podávať správy o množstve odstráneného teroristického obsahu, o opatreniach použitých na identifikáciu a na odstránenie takýchto obsahov, o výsledkoch sťažností a odvolaní, ako aj o počte a druhu uložených sankcií voči digitálnym platformám.

V súvislosti s teroristickým útokom vo Viedni boli v utorok policajné kontroly aj u nás, napríklad na vlakovej Hlavnej stanici,
Neprehliadnite

Teroristický obsah na internete bude odstraňovaný do hodiny

Členské štáty EÚ budú môcť sankcionovať nedodržiavanie tohto nariadenia a rozhodnúť o výške sankcií, ktoré budú úmerné povahe porušenia nových pravidiel. Zohľadní sa tiež veľkosť platformy, ktorá porušila nariadenie, aby jej nebola uložená neprimerane vysoká pokuta. Členské štáty EÚ, ako aj on-line platformy ponúkajúce služby v priestore Únie majú jeden rok na prispôsobenie sa novým pravidlám.

Podpredseda EK pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol, že nové „prelomové" pravidlá pomôžu v boji proti šíreniu teroristických obsahov na internete a bezpečnostná únia EÚ sa stáva skutočnosťou.

„Toto je obrovský míľnik v európskej protiteroristickej a protiradikalizačnej reakcii," opísal situáciu. Eurokomisárka pre vnútorné veci Ylva Johanssonová dodala, že okamžité mazanie teroristického obsahu je zásadné na to, aby sa teroristom zabránilo využívať internet na nábor nových útočníkov a prípravu útokov i na na oslavu uskutočnených zločinov.