Pre firmy, ktoré využívajú newslettre či ináč komunikujú cez e-mail, to môže znamenať problém. Správa by mala byť čitateľná aj na mobilných zariadeniach (grafické letáky túto požiadavku často nespĺňajú).

A ak má spotrebiteľov „spam“ viesť k nejakej akcii, používatelia by ju mali vedieť vykonať aj z obrazovky mobilu, alebo by aspoň mali mať dôvod vrátiť sa k správe neskôr.

Spoločnosť Campaign Monitor, zaoberajúca sa e-mailovým marketingom, sa na základe dát zo 6 miliónov marketingových kampaní (za rok 2013) pozrela na to, ako ľudia reagujú na mobilných zariadeniach pri čítaní komerčných mailov. Zistila nasledovné:

  • Z 1,8 miliardy otvorených mailov sa 41 % otvorilo na mobiloch, 28 % na desktope (Outlook, Apple Mail, Thunderbird...), 22 % prostredníctvom webmailu (Outlook.com, Gmail, Yahoo...). Za tri roky sa počet mobilných otvorení zvýšil o takmer tretinu.
  • Kým miera otvorených mailov sa v rokoch 2011 až 2013 držala stabilne na 18 až 19 %, CTR klesla o 10 % na 3,1 % v roku 2013.
  • Najviac preklikov (33 %) sa síce zaznamenalo na mobiloch, no podiel klikov vzhľadom na celkový počet otvorených mailov je pri nich zároveň najnižší (11 %). Najlepší podiel kliky vs. otvorenia bol pri webmailoch (19 %).
  • Z používateľov mobilov si komerčné správy otvorilo 41 % ľudí. Z nich 8 % kliklo na link, 23 % si pozrelo mail aj druhý raz, zvyšok neurobilo nič.
  • Z tých, čo si reklamu pozrú opakovane, si 30 % pozrie správu na inom zariadení
  • U tých, ktorí si e-mail, ktorý videli na mobile, pozreli ešte raz na počítači, bola o 65 % vyššia šanca, že kliknú na link

Kľúčové zistenia podľa Campaign Monitor:

  • Keďže väčšina ľudí otvára e-maily cez mobil, marketéri by mali dbať na responzívny dizajn kampaní, aby dosiahli čo najlepší výsledok
  • Iba 78 % klikov z mobilov sa uskutoční pri prvom otvorení správy (celkovo, na všetkých zariadeniach je tento podiel 87 %). Čím viac ľudí bude čítať e-mail na smartfónoch, tým vyššie budú nároky na pútavý obsah
  • Ak si používatelia mobilov prečítajú komerčnú správu opakovane z počítača, výrazne rastie šanca, že kliknú na link v nej. Kampane by preto mali byť optimalizované pre mobily aj desktopy

Všetky štatistiky nájdete tu.