zatvoriť galériu
Rada pre vysielanie a retransmisiu prijala v roku 2015 celkovo 940 sťažností, polovicu od jedného človeka.