„V modernej demokratickej spoločnosti politici nepotrebujú právo na odpoveď, nakoľko chápu rolu médií a vedia, že tieto svojím kritickým prístupom majú nezastupiteľnú rolu pri ochrane verejného záujmu. Verejný funkcionár ako osoba, ktorá má bezprostredne prístup k mnohým komunikačným kanálom na prezentáciu svojich stanovísk nepotrebuje a nemá mať rovnaké práva voči médiám ako bežný človek,“ tvrdí AVT.

Podotýka, že nejde pritom o diskrimináciu, ale o zohľadnenie podstatne nižšej miery ochrany politikov a podstatne vyššiu mieru oprávnenia médií kritizovať a komentovať konanie politikov, na čom sa zhoduje celá demokratická Európa.

Po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vyzvala asociácia ministra kultúry na legislatívne úpravy smerujúce k zvýšeniu právnej ochrany novinárov. V tejto súvislosti bola na rezorte kultúry zriadená dočasná pracovná skupina zložená z odborníkov, zástupcov združení vydavateľov a novinárov.

„Okrem renomovaných slovenských vydavateľov sú jej členmi aj právnici, ktorí podrobne poznajú problematiku a nedostatky súčasnej právnej úpravy. Odborná skupina pracuje v týchto týždňoch na úprave tlačového zákona okrem iného s cieľom posilniť ochranu žurnalistov,“ priblížila AVT.

Asociácia ako jeden z iniciátorov vzniku pracovnej skupiny verí, že táto skupina nezmení svoje poslanie a jej hlavným cieľom bude naďalej zvyšovanie ochrany novinárov.

Je tiež presvedčená, že dosiaľ korektná spolupráca na modernizácii legislatívy bude pokračovať a akékoľvek zmeny právnych predpisov budú v prvom rade rešpektovať ideály slobodnej spoločnosti a nebudú smerovať k potlačeniu slobody prejavu, prípadne k zvyšovaniu ochrany politikov pred slobodnými médiami.

R. Fico uviedol, že Smer chce opäť zaviesť právo na odpoveď pre verejných činiteľov vo svojom úvodnom prejave na sobotňajšom straníckom sneme v Trenčíne. Dodal, že taktiež plánuje prijať opatrenie, aby internetové diskusie v médiách neboli anonymné. Zodpovednosť za ne by mal podľa R. Fica niesť vydavateľ, pod ktorého článkom je takáto diskusia.